SMV roept alle internationale voorvechters van mensenrechten, met name de Hoge Commissaris voor Mensenrechten en de Speciaal Rapporteur inzake de mensenrechtensituatie in Iran en de Werkgroep inzake Willekeurige Terechtstellingen op om deze executies te veroordelen en onmiddellijk actie te ondernemen om een eind te maken aan deze middeleeuwse misdaden in de eenentwintigste eeuw.

Het aantal executies in de afgelopen 20 dagen bedraagt minstens 31, van wie het merendeel bestond uit jonge mensen. Negen van hen waren Koerdische en Baluchische politieke gevangenen die in de Gohardasht-gevangenis in Karaj, Zahedan en Orumieh werden opgehangen wegens ‘Moharebeh’ [oorlog voeren tegen God] en ondermijning van de staatsveiligheid, beide valse beschuldigingen. In de Gohardasht-gevangenis in Karaj werden op 5 september acht andere gevangenen gezamenlijk geëxecuteerd. In Marvdasht werd een gevangene in het openbaar opgehangen.

Het gehate systeem van de Velayat-e faqih, dat zich geconfronteerd ziet met binnenlandse en internationale crises en niet in staat is een halt toe te roepen aan de groeiende volksprotesten, heeft zijn toevlucht genomen tot een nieuwe golf van executies en repressie in een poging de sfeer van terreur en intimidatie verder te versterken.