De verdedigsters van vrouwenrechten Hoda Amid, Najmeh Vahedi en Rezvaneh Mohammadi werden alleen om hun vreedzaam opkomen voor de gelijke behandeling van vrouwen in Iran gevangen genomen.

Hoda Amid, Najmeh Vahedi en Rezvaneh Mohammadi (foto  v.l.n.r.)werden na hun arrestatie naar een onbekend oord overgebracht.

Volgens Iraanse mensenrechtenactivisten werden begin september drie verdedigsters van vrouwenrechten in hun woning in Teheran aangehouden. De advocate Hoda Amid en de sociologe Najmeh Vahedi werden op  1 september gearresteerd. De twee vrouwen wilden op korte termijn een workshop organiseren, waar vrouwen konden worden voorgelicht over hun rechten bij een echtscheiding. De studente Rezvaneh Mohammadi, die zich o.a. verzet tegen de verplichte sluier, werd op 3 september gearresteerd.

De drie vrouwen werden gearresteerd door leden van de Revolutionaire Garde, zonder dat die een arrestatiebevel konden overleggen. De autoriteiten weigeren hierover inlichtingen te verschaffen, noch over de plaats waar zij gevangen worden gehouden, noch over de reden van hun aanhouding. De familie van de gearresteerden wordt ieder contact met de gevangenen geweigerd.

De advocate Hoda Amid heeft veel vrouwen in echtscheidingszaken verdedigd en heeft veel geschreven over de discriminatie van vrouwen in Iran.

De sociologe Najmeh Vahedi houdt zich o.a. bezig met de discriminatie van Iraanse vrouwen bij hun recht op werk en heeft workshops georganiseerd waar dit thema werd behandeld.

De studente Rezvaneh Mohammadi  zet zich via het internet in voor de gelijke behandeling van vrouwen in Iran. Ze zat al korte tijd gevangen in de stad Gorgan in het Noorden van Iran, omdat zij daar door het afdoen van haar hoofddoek tegen de sluierverplichting had geprotesteerd.

Het stilzwijgen van de autoriteiten over de plaats waar de vrouwen gevangen worden gehouden geeft aanleiding voor grote bezorgdheid, dat zij, geïsoleerd vastgehouden, onder druk worden gezet, zodat zij zich zelf door afgedwongen bekentenissen beschuldigen. Verdedigers van mensenrechten eisen de onmiddellijke invrijheidstelling van de drie vrouwen, die alleen maar om hun bemoeienis met vrouwenrechten zijn gearresteerd.