Volgens berichten gaat de campagne van het regime in Iran, om Christenen, in het bijzonder zij die eerst moslim waren, te vervolgen, maar door. Berichten over arrestaties en veroordelingen tot lange gevangenisstraffen hopen zich op.

Tot de in november gearresteerde Christenen behoren de vroegere moslims Behnam Ersali en Davood Rasooli (foto), die het christelijk geloof hebben aangenomen.

Behnam Ersali werd op 16 November in de stad Mashhad, in het noordoosten van Iran, gearresteerd, hij was hier bij een vriend op bezoek. Het huis van de vriend werd door zes gardisten van het regime bestormd.  Ersali wordt op een onbekende plaats vastgehouden.

Davood Rasooli werd op dezelfde dag in Karaj, niet ver van Teheran gearresteerd. Zijn woning werd doorzocht en zijn christelijke boeken in beslag genomen.

Sedert hun arrestatie worden beide Christenen zonder contact met de buitenwereld vastgehouden. Hun familie krijgt geen informatie over de plaats waar zij zijn geïnterneerd of over hun toestand.

Het regime in Teheran voert de vervolging van religieuze minderheden op. Daarmee overtreedt het regime zijn volkenrechtelijke  verplichtingen. Iran heeft het internationale verdrag over burgerlijke en politieke rechten geratificeerd, daaronder valt ook vrijheid van godsdienst. Vrijheid van godsdienst houdt in dat men vrijuit zijn geloof mag uitoefenen en ook van geloofsrichting mag veranderen.

Verdedigers van mensenrechten roepen de wereldgemeenschap op tot inzet voor de in Iran vervolgde Christenen. Internationale en massale druk zijn nodig om te verhinderen dat Christenen om hun geloof jarenlang worden opgesloten.