SMV toont zich solidair met de slachtoffers van de overstromingen in Iran en veroordeelt het rampzalige optreden en de repressieve maatregelen van het Iraanse regime met betrekking tot de verwoestende overstromingen. In het hele land is met verontwaardiging gereageerd op deze gang van zaken.

Opnieuw zijn grote gebieden in Iran getroffen door verwoestende overstromingen, met name de provincies Khouzestan, Lorestan en Ilam, en de situatie in de noordelijke gebieden, in de provincie Golestan en in steden als Agh-Ghola en Gomishan is nog steeds kritiek. De misdadige en corrupte moellahs die het land regeren hebben niets gedaan tegen de rampzalige gevolgen van de overstromingen, ondanks dat er zware regenval voorspeld was in deze gebieden.

In tal van steden en dorpen zijn de mensen noodgedwongen hun huis ontvlucht, zonder dat het heersende regime voor tijdelijk onderdak zorgde voor het grote aantal slachtoffers.

Het regime heeft geen enkele maatregel genomen om de problemen op te lossen die zijn ontstaan als gevolg van de overstromingen, en de slachtoffers kunnen slechts rekenen op hulpacties van het gewone volk.

Terwijl de moellahs zich alleen bekommeren om het handhaven van hun schandelijke heerschappij en het plunderen van het land, was nationale solidariteit de enige manier om de effecten van de wateroverlast te verzachten.

De moellahs zijn er verantwoordelijk voor dat het land weerloos is tegenover dit soort natuurrampen. Ze hebben het milieu vernietigd door onherstelbare ontbossing, grootschalige verduistering en het verspillen van de natuurlijke hulpbronnen van Iran voor repressieve, terroristische en oorlogszuchtige doeleinden, en zij zijn schuld aan de talloze slachtoffers en miljoenen vluchtelingen als gevolg van de recente overstromingen.

Overstroming in Iran


 

Bijna 1 miljoen kinderen getroffen door massale overstromingen in Iran

Meer dan 1000 gezondheidsvoorzieningen vernietigd of beschadigd: UNICEF koelketenapparatuur voor inentingen aangekomen in het land

TEHERAN, 19 april 2019 –  Meer dan 10 miljoen mensen zijn het slachtoffer geworden van de rampzalige overstromingen in driekwart van de Iraanse provincies, van wie 2 miljoen ernstig getroffen zijn en een half miljoen van huis en haard verdreven zijn – en de helft daarvan zijn kinderen. Meer dan 1000 gezondheidsvoorzieningen en 1000 scholen zijn vernietigd of zwaar beschadigd, zodat 100.000 kinderen niet meer naar school kunnen en duizenden geen noodzakelijke gezondheidszorg kunnen ontvangen.

De koelketenapparatuur van Unicef, die onder meer 200 vaccindragers en 100 koelboxen omvat, is gisteravond in het land aangekomen. De apparatuur is bedoeld voor het herstel van de essentiële inentingsdiensten voor kinderen in de getroffen provincies om de verspreiding van ziekten helpen voorkomen. Er zijn ook tachtig vaccinkoelingen onderweg.

De behoeften van de door de overstromingen getroffen kinderen in Iran worden met de dag nijpender en er zijn dringend meer voorzieningen en middelen nodig.

Om noodhulp te verlenen aan door overstromingen getroffen kinderen in Iran heeft UNICEF verzocht om 9,8 miljoen dollar. UNICEF heeft al een financieringstekort van 8 miljoen dollar. Extra kindergezondheidszorg, onderwijs, water, sanitaire en hygiënische voorzieningen zullen worden ingekocht zodra de financiering rond is.