Elk jaar wordt op 21 september overal in de wereld de Internationale Dag van de Vrede gevierd. De Algemene Vergadering van de VN  heeft verklaard dat deze dag is gewijd aan het versterken van de vredesidealen, zowel binnen als tussen alle naties en volken.

De lidstaten van de Verenigde Naties schaarden zich in 2015 achter de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen, omdat ze begrepen dat het onmogelijk zou zijn om een vreedzame wereld tot stand te brengen als er geen initiatieven werden genomen om voor alle mensen ter wereld economische en sociale ontwikkeling te bewerkstelligen en ervoor te zorgen dat hun rechten worden beschermd. De duurzame doelen bestrijken een breed scala aan kwesties, waaronder armoede, honger, gezondheid, onderwijs, klimaatverandering, seksegelijkheid, water, sanitaire voorzieningen, energie, milieu en sociale rechtvaardigheid.

Meer informatie: duurzame ontwikkelingsdoel 16

Duurzame ontwikkelingsdoel 13 – ‘klimaatactie’ – is een oproep aan iedereen om onmiddellijk in actie te komen om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, beter voorbereid te zijn op de gevolgen van de opwarming van de aarde en de voorlichting over klimaatverandering te verbeteren.

Thema in 2019: ‘Klimaatactie voor Vrede’

Het thema richt de aandacht op het belang van het bestrijden van klimaatverandering teneinde overal ter wereld de vrede te beschermen en bevorderen. Klimaatveranderingen vormen onmiskenbaar een bedreiging voor de internationale vrede en veiligheid. Door natuurrampen raken drie keer zoveel mensen ontheemd als door conflicten. Miljoenen mensen hebben zich als gevolg hiervan al gedwongen gezien hun huis te verlaten en elders een veilig heenkomen te zoeken. De verzilting van water en landbouwgrond brengt de voedselveiligheid in gevaar, en de kwalijke gevolgen voor de volksgezondheid nemen in rap tempo toe. De groeiende spanningen omtrent hulpbronnen en de massale migratie van mensen zijn voor alle landen op alle continenten merkbaar.

Vrede bewerkstelligen is alleen mogelijk als concrete maatregelen worden genomen om de klimaatverandering tegen te gaan. In mei zei VN-secretaris-generaal Antonio Guterres in een toespraak in Nieuw-Zeeland tot jonge Maori’s en bewoners van eilanden in de Stille Oceaan dat ‘de natuur niet onderhandelt’ en benadrukte hij de vier belangrijkste maatregelen die regeringen voorop dienen te stellen om in 2050 te bereiken dat we CO2-neutraal zijn: belast vervuiling, niet mensen; stop met het subsidiëren van fossiele brandstoffen; stop in 2020 met de bouw van nieuwe kolencentrales; richt je op vergroening van de economie, niet op vergrijzing van de economie.

Op 23 september houden de Verenigde Naties een Klimaatactietop met concrete en realistische plannen om sneller aan de slag te gaan om het Akkoord van Parijs ten uitvoer te brengen. De top zal zich richten op de kern van het probleem – de sectoren die de grootste hoeveelheden broeikasgassen uitstoten en de gebieden waar het vergroten van de weerbaarheid van de bevolking een groot verschil kan maken – en zal leiders en partners de gelegenheid geven om een beeld te schetsen van daadwerkelijke klimaatactie en hun ambitie te tonen.

Met de nadering van de Internationale Dag van de Vrede op 21 september roepen de Verenigde Naties iedereen op om actie te ondernemen tegen de klimaatverandering. Elke mens maakt deel uit van de oplossing – van het uitdoen van verlichting en reizen met openbaar vervoer tot het organiseren van een campagne in je gemeenschap ter verbreiding van kennis op dit punt. Deel je ideeën en activiteiten met ons via #PeaceDay en #ClimateAction.

‘Het is mogelijk onze doelen te bereiken, maar we moeten dan wel doortastende besluiten nemen, de nodige politieke wil tonen en transformerende beleidsmaatregelen nemen om in vrede te blijven leven met ons klimaat.’ – secretaris-generaal Antonio Guterres, 15 mei 2019

21 september, Internationale dag van de Vrede

Wat kunnen jongeren doen om hun steentje bij te dragen?

Jonge mensen gaan de uitdaging aan – om en nabij een half miljoen jongeren overal ter wereld hebben thuis, op school en in hun gemeenschap actie ondernomen tegen de klimaatverandering. Volgens de UNFCCC zijn het belangrijke activisten als het gaat om de verbreiding van kennis, het uitvoeren van voorlichtingsprogramma’s, de bevordering van duurzame manieren van leven, het behoud van de natuur, het steunen van hernieuwbare energie, de toepassing van de milieuvriendelijke praktijken en het in gang zetten van aanpassings- en matigingsprojecten.

Dit jaar zal de studentenviering van de Internationale Dag van de Vrede, die plaatsvindt op 20 september in het VN-hoofdkantoor, een platform bieden aan jonge mensen om uitleg te geven over de projecten die ze hebben ondernomen om de klimaatverandering tegen te gaan en de vrede te bevorderen. De studentenviering zal worden gehouden meteen na de vredesklokceremonie, die om 9.00 uur voor de middag begint in aanwezigheid van de secretaris-generaal en live te volgen zal zijn op webtv.un.org.

Waarom besteden wij aandacht aan deze Internationale Dag van de Vrede?

Deze dagen bieden bij uitstek de gelegenheid om het grote publiek te informeren over zorgelijke kwesties, politiek wil en hulpbronnen te mobiliseren om iets te doen aan wereldwijde problemen en de prestaties van de mensheid te vieren en bestendigen. De Internationale Dag van de Vrede bestond al voor de oprichting van de Verenigde Naties, maar de VN hebben deze dag omhelst als een machtig hervormingsinstrument.