20 november 2019 – Het regime in Iran reageert met brute onderdrukking en massale arrestaties op landelijk verspreide burgerprotesten. Volgens berichten van Iraanse mensenrechtenactivisten werden tot nog toe 200 demonstranten, waaronder vrouwen en kinderen, gedood. Het aantal dodelijke slachtoffer stijgt nog verder.

Sinds 15 november zijn er in Iran dagelijks massale protesten tegen het regime. Tot nu toe zijn in meer dan 110 Iraanse steden honderdduizenden burgers de straat op gegaan. Een verhoging van de benzineprijs was slechts de aanleiding, want de woede van de demonstranten richt zich op de gehele heersende dictatuur.

“Weg met de dictatuur” luiden de meest gehoorde spreekkoren. De woede richt zich op de onderdrukking. Met veel moed eisen zij vrijheid, democratie en respect voor de mensenrechten. De protesten ontwikkelen zich tot een landelijk verspreide volksopstand tegen het volledige politieke  systeem.

Het regime reageert met brute onderdrukking en massale arrestaties

Meer dan 200 doden onder de demonstranten, duizenden gewonden en gearresteerden

Gardisten van het regime schieten vanuit helikopters op weerloze demonstranten

Het regime reageert met bruut geweld op de burgerprotesten. Gardisten van het regime schieten met scherp op vreedzame demonstranten. Ooggetuigenverslagen en video’s tonen aan, dat in meerdere steden vanuit helikopters op de demonstranten werd geschoten.

Volgens berichten van Iraanse mensenrechtenactivisten werden tot nog toe 200 demonstranten, waaronder vrouwen en kinderen, gedood. Het aantal dodelijke slachtoffers stijgt. Duizenden demonstranten raakten gewond. Artsen in veel ziekenhuizen meldden dat veel van de gewonden schotwonden hebben.

Video’s tonen duidelijk, dat gewapende gardisten in de straten klopjachten op demonstranten uitvoerden en veel weerloze mensen op brute wijze in elkaar sloegen. Ooggetuigen melden, dat vluchtende demonstranten die zich in hoogbouw verscholen, in de rug werden geschoten. Andere demonstranten werden met schoten door het hoofd standrechtelijk geëxecuteerd.

Ook kinderen worden getroffen door het geweld tegen demonstranten.

De protesten begonnen met rustige bijeenkomsten van burgers voor regeringsgebouwen en werden voortgezet met vreedzame protestmarsen. Nadat troepen van het regime geweld tegen de demonstranten gebruikten, sloegen enkele protesten om naar gewelddadig. Op veel plaatsen werd geweld ook geprovoceerd door knokploegen die trouw zijn aan het regime en die met motoren op de mensenmenigtes inreden en met knuppels op demonstranten insloegen.

Berichten maken melding van duizenden arrestaties, die in het hele land voortduren. De arrestanten werden naar martelgevangenissen gebracht en daar zonder contact met de buitenwereld mishandeld.

Regime dreigt demonstranten met de doodstraf en terechtstellingen

In de staatskrant Keyhan, die de spreekbuis van leider Khamenei van het regime is, heeft justitie op 19 november gedreigd, dat demonstranten rekening moeten houden met de doodstraf en hun terechtstelling. De leider en andere fanatieke geestelijk leiders stoken de bevolking tegen de demonstranten op en benoemen ze willekeurig en zonder uitzondering als “door het buitenland gestuurde onruststokers en criminelen”.

Internetblokkade snijdt de bevolking van de buitenwereld af

Om de communicatie tussen de demonstranten en berichtgeving over de protesten te verhinderen, heeft het regime sinds 16 november het internet in het hele land geblokkeerd en de bevolking daarmee van de buitenwereld afgesneden. Het gaat daarbij om de grootste internetblokkade die ooit in enig land heeft plaatsgevonden. Deze blokkade is een ernstige schending van de rechten van burgers op de vrijheid van informatie en communicatie.

Geweld tegen demonstranten in Iran internationaal veroordeeld

Mensenrechtenorganisaties en meerdere regeringen hebben het geweld door het regime tegen de demonstranten in Iran veroordeeld.

De Duitse Bondsregering verklaarde op 18 november, dat ze de situatie in Iran met zorg beziet. “Wij roepen de regering in Teheran op, de vrijheid van vergadering en meningsuiting te respecteren,” zei de plaatsvervangend regeringswoordvoerder Ulrike Demmer in Berlijn. “Naar de mening van de Bondsregering is het legitiem en verdient het ons respect, als mensen in de openbaarheid aandacht vragen voor hun economische en politieke nood, zoals nu in Iran gebeurt.

Amnesty International eist van het regime in Iran dat het onmiddellijk stopt met de “brute en dodelijke onderdrukking”

Amnesty International heeft op 19 november minstens 106 gedode demonstranten in 21 Iraanse steden gedocumenteerd. Het werkelijke aantal dodelijke slachtoffers is echter veel hoger.

Onderzoek van video’s en ooggetuigenverslagen door Amnesty toont aan, dat de veiligheidstroepen in meer dan 100 Iraanse steden excessief en dodelijk geweld hebben gebruikt om de meestal vredige protesten neer te slaan.

Philip Luther, Midden-Oosten deskundige van Amnesty International, eiste van het regime in Iran  dat het onmiddellijk stopt met de “brute en dodelijke onderdrukking”.

Dat bij deze en eerder massaprotesten in Iran steeds weer dodelijke vuurwapens tegen vreedzame demonstranten worden ingezet, doet vrezen dat het regime moedwillig op deze wijze tegen protesten optreedt. Hooggeplaatste functionarissen als de leider Khamenei, hebben nadrukkelijk toestemming gegeven voor het gewelddadig neerslaan van de demonstraties.

Amnesty International eist van het regime in Iran, dat ze het recht van burgers op vreedzame bijeenkomsten en meningsuiting respecteert en de opheffing van de internetblokkade, die tot doel heeft de informatie naar buiten over de onderdrukking tegen te houden.

Amnesty riep de Internationale Gemeenschap, waaronder de VN en de EU, op de bloedige onderdrukking in Iran te veroordelen en onmiddellijk in actie te komen om verdere willekeurige doden en de gewelddadige onderdrukking van het recht op vergadering en meningsuiting te voorkomen.

Mensenrechtencommissaris van de VN eist een einde aan het geweld in Iran

Het Commissariaat voor de Mensenrechten van de VN in Genève toonde zich op 19 november in een verklaring bezorgd over de berichten, die melden dat bij aanhoudende protesten in Iran duizenden mensen werden gedood en dat er met scherp op demonstranten werd geschoten. In minstens acht provincies zijn daarnaast talloze mensen gewond en meer dan 1.000 gearresteerd.

Het Commissariaat voor de Mensenrechten eiste van de Iraanse staatsorganen en veiligheidsdiensten, af te zien van het gebruik van geweld tegen vreedzame demonstranten en het recht op vrije meningsuiting en vergadering te respecteren. Deze rechten zijn in internationale verdragen over burger- en politieke rechten vastgelegd, waaraan Iran als ondertekenaar zich moet houden. Bovendien moet het regime de toegang van de bevolking tot het Internet en andere communicatiemiddelen herstellen.

Het regime in Teheran werd opgeroepen, met de verschillende maatschappelijke groeperingen in Iran in dialoog te gaan over de sociaaleconomische problemen van de bevolking. Protesten van deze omvang zijn tekenend voor diepgewortelde en reële problemen, die niet zomaar genegeerd mogen worden.