11 december 2019 – Josep Borrell Fontelles, de EU Vertegenwoordiger voor Buitenlandse Zaken, zegt: “Volgens de Europese Unie en haar lidstaten is de uitgebreide en buitenproportioneel gewelddadige aanpak tegen de vreedzame demonstranten onacceptabel”.

De nieuwe EU Vertegenwoordiger voor Buitenlandse Zaken, Josep Borrell Fontelles (foto), heeft het gewelddadig neerslaan van de volksdemonstraties in Iran veroordeeld als zijnde onacceptabel.

In een verklaring op 8 december drong hij erop aan, dat de verantwoordelijken voor dat statelijk geweld tegen de demonstranten tot rekenschap gebracht worden, en dat alle gevangenen, die enkel vastzitten omdat zij deelnamen aan vreedzame protesten, direct worden vrijgelaten.

De EU Vertegenwoordiger vertelde dat in de laatste weken in geheel Iran veel mensen gebruik maakten van hun grondrecht op vrijheid van vergadering. Een groeiend aantal van bewijzen zou aantonen dat “de Iraanse veiligheidstroepen buiten verhouding op de jongste demonstraties gereageerd hebben; dat leidde tot een hoge tol aan dodelijke slachtoffers en gewonden”. Volgens de EU en haar lidstaten zijn de uitgebreide en buitenproportionele gebruikmaking van geweld tegen geweldloze demonstranten onacceptabel.

Josep Borrell Fontelles drong erop aan, het aantal doden en aanhoudingen te bepalen door middel van transparante en geloofwaardige onderzoeken.  Door het Internet meer dan een week uit te schakelen, verhinderde het regime in Teheran de communicatie en de vrije uitwisseling van informatie tussen de burgers van Iran. Dit is een duidelijke schending van het recht op vrijheid van meningsuiting. Het regime moet grondrechten zoals de vrijheid van meningsuiting en van vergadering altijd respecteren, en zich houden aan haar internationale verplichtingen dienaangaande.

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2019/12/08/declaration-by-the-high-representative-on-behalf-of-the-eu-on-the-recent-protests-in-iran/#

Foto’s van demonstranten die sinds 15 november in Iran door de ordetroepen van het regime zijn gedood.