26 maart 2020 – Hoewel Iran behoort tot de landen, die het sterkst door de wereldwijde corona-pandemie zijn getroffen, wijst het regime in Teheran hulp uit het buitenland, bij het bedwingen van de crisis, af. Daarmee schendt het regime de rechten van het Iraanse volk op een goede gezondheid.

De regering in Teheran laat niet toe dat de internationale hulporganisatie Artsen zonder Grenzen (MSF) een noodhospitaal in Isfahan, in centraal-Iran, inricht, om bij het bestrijden van de corona-epidemie te helpen. Volgens mensenrechtenverdedigers betekent dit een verdergaande maatregel van de overheid om de omvang van de catastrofe, die zich in Iran sedert het uitbreken van het virus ontwikkelt, te verdoezelen. Terwijl de machthebbers in Iran, van het begin af aan, het aantal geïnfecteerden en het aantal doden naar beneden bijstellen, berichten mensenrechtenverdedigers dat er in Iran meerdere duizenden doden te betreuren zijn.

Iran behoort tot die landen, die het hevigst zijn getroffen door de wereldwijde pandemie. Het gezondheidssysteem is massaal overbelast. De vrees is groot dat de toestand in het land nog duidelijk zal verergeren.

Met het afwijzen van de hulp van Artsen zonder Grenzen schendt de overheid het recht op gezondheid van de Iraanse bevolking en laat maar weer eens haar wreedheid en meedogenloosheid tegenover de noden van de mensen in Iran zien. Klaarblijkelijk wil de dictatuur het werk van onafhankelijke hulporganisaties in het land verder onmogelijk maken.

Op 25 maart maakte het Ministerie van Gezondheid van Iran bekend dat het noodhospitaal met 50 bedden, dat de organisatie Artsen zonder Grenzen in Isfahan had opgebouwd en in gebruik wilde gaan nemen, niet meer nodig was. Hulp van buitenlandse organisaties bij de opbouw van extra behandelcapaciteit was niet noodzakelijk.


Ofschoon al twee vrachtvliegtuigen van Artsen zonder Grenzen met logistieke en medische apparatuur in Teheran waren binnengekomen, heeft het regime in Teheran deze hulpactie voor zieken, ten gevolge van het corona-virus, afgelast.

Begin maart had het regime de hulpactie van Artsen zonder Grenzen in Iran goedgekeurd. Na afloop van noodzakelijke voorbereidingen kwam een noodgevallen-team van negen man op 21 maart in Teheran aan.  Daarna landden twee vliegtuigen, met voor de opbouw van een noodhospitaal benodigde materialen, in Teheran. Het doel van de hulpactie was in de provincie Isfahan, die bijzonder hevig was getroffen door de corona-crisis, de behandelingscapaciteit voor ernstig zieken te vergroten.

Artsen zonder Grenzen noemde op 25 maart de stopzetting van de hulpactie “onverstandig”. Volgens berichten hebben functionarissen van het regime de medewerkers van de NGO beschuldigd van “spionage”.