14 april 2020 – Mensenrechtenactivisten hebben de wereldgemeenschap opnieuw opgeroepen ervoor te zorgen dat alle politieke gevangenen in Iran onmiddellijk worden vrijgelaten omdat de coronavirus-epidemie zich in de gevangenissen steeds meer verspreidt.

Iran is een van de landen die het zwaarst worden getroffen door de wereldwijde corona-pandemie. De omvang van de ramp is sinds het uitbreken van de epidemie om politieke redenen door het regime van Teheran afgezwakt en bedekt.

Onder degenen die het meest getroffen worden zijn de gevangenen in Iraanse gevangenissen waar de coronavirusepidemie heerst. Dagelijks worden vanuit de detentiecentra nieuwe gevallen van besmette mensen gemeld. Er zijn reeds meerdere doden gevallen onder de gevangenen. Zelfs in deze situatie blijft het regime politieke gevangenen hun vrijlating ontzeggen, waardoor ze hen in levensgevaar brengt.

Onder de gevangenen wier vrijlating wordt geweigerd, zijn verschillende mensenrechtenverdedigers die onterecht zijn veroordeeld tot vele jaren gevangenisstraf. Het regime beschuldigt hen uitsluitend van “in gevaar brengen van de staatsveiligheid” vanwege hun inzet voor de mensenrechten.

Hier volgen enkele voorbeelden:

Atena Daemi

De 32-jarige mensenrechtenverdediger Atena Daemi (foto) zit sinds november 2016 vast in de Evin-gevangenis in Teheran. Zij zet zich in tegen executies en voor de rechten van kinderen en jongeren. Hiervoor werd ze in 2016 veroordeeld tot zeven jaar gevangenisstraf. In september 2019 heeft een regime-rechtbank haar opnieuw een gevangenisstraf van drie jaar opgelegd omdat ze vanuit de gevangenis tegen de executie van politieke gevangenen geprotesteerd had.

Atena Daemi’s moeder protesteert voor de Teheraanse Evin-gevangenis tegen de illegale detentie van haar dochter. 

Maryam Akbari Monfared

De 43-jarige burgerrechtenactiviste en tegenstander van de doodstraf, Maryam Akbari Monfared (foto), wordt al elf jaar vastgehouden in de Evin-gevangenis in Teheran. Ze werd veroordeeld tot 15 jaar gevangenisstraf vanwege haar inzet voor de mensenrechten. De burgerrechtenactivist eist onder meer een officieel onderzoek naar de massa-executies van politieke gevangenen in Iran. Ze eist gerechtigheid voor de slachtoffers en de bestraffing van de verantwoordelijke regeringsleiders. In de zomer van 1988 behoorden haar broers en zussen tot de geëxecuteerden.

Ondanks talloze verzoeken en een borgtocht kreeg Maryam Akbari Monfared nooit gevangenisverlof, hoewel ze daar na het uitzitten van meer dan de helft van haar straf recht op zou hebben. Tijdens de eerste jaren van haar detentie mocht ze haar drie dochters helemaal niet zien, daarna alleen maar tijdens een bezoeken aan de gevangenis. Haar jongste dochter Sara was drie toen Maryam Akbari Monfared gevangen werd gezet.

Rezvaneh Ahmad Khanbeigi

Mensenrechtenactivist Rezvaneh Ahmad Khanbeigi (afbeelding), die sinds 18 november 2019 vastzit in de Evin-gevangenis in Teheran, werd in februari 2020 veroordeeld tot zes jaar gevangenisstraf wegens deelname aan burgerprotesten tegen de dictatuur. Dit is de tweede keer dat ze in de gevangenis zit. In januari 2019 werd ze ook gearresteerd voor deelname aan burgerprotesten en na enkele weken op borgtocht tijdelijk vrijgelaten. Ze werd vervolgens veroordeeld tot vier jaar en vijf maanden gevangenisstraf. Deze uitspraak is onlangs definitief bevestigd door een regime-rechtbank.

Mensenrechtenactivisten eisen dat alle in Iran gedetineerde politieke gevangenen onmiddellijk worden vrijgelaten, zodat ze kunnen worden beschermd tegen de corona-infectie. Bovendien moeten alle gevangenen worden beschermd tegen besmetting en moet de medische zorg in de gevangenissen worden gegarandeerd. De Verenigde Naties, de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en regeringen en parlementen overal ter wereld moeten in deze kwestie druk uitoefenen op de machthebbers in Teheran.