12 juni 2020 – Mensenrechtenorganisaties roepen op tot de onmiddellijke vrijlating van alle gevangenen die in Iran gevangen zijn gezet voor hun strijd voor vrouwenrechten. De wereldgemeenschap moet vrouwen die in Iran worden vervolgd krachtig steunen bij het bestrijden van discriminatie en schendingen van de mensenrechten.

Iraanse mensenrechtenverdedigers protesteren tegen een nieuw willekeurig oordeel van de rechterlijke macht van het regime in Iran, die is gericht tegen de 21-jarige vrouwelijke mensenrechtenactiviste Saba Kord-Afshari (foto).
Saba Kord-Afshari wordt sinds juni 2019 vastgehouden in de Evin-gevangenis in Teheran. Weken van eenzame opsluiting en ondervraging door bewakers van het regime zetten haar onder druk om voor de camera een valse bekentenis af te leggen, wat ze weigerde te doen.
De activiste voor vrouwenrechten werd eind augustus 2019 veroordeeld tot 24 jaar gevangenisstraf in Teheran wegens deelname aan vreedzame burgerprotesten tegen onderdrukking en protest tegen de sluier. De rechterlijke macht van het regime in Teheran strafte haar destijds met 15 jaar gevangenisstraf wegens vermeende “aanzetten tot immoraliteit en prostitutie” omdat ze in het openbaar zonder hoofddoek verscheen en met nog eens negen jaar gevangenisstraf wegens “het in gevaar brengen van de staatsveiligheid en propaganda tegen de staat”.
In december 2019 werd de 15-jarige gevangenisstraf voor “aanzetten tot immoraliteit en prostitutie” vernietigd door een beroepsrechter. De resterende straf van negen jaar werd gehandhaafd. Saba Kord-Afshari is schriftelijk van deze uitspraak in kennis gesteld.
Eind mei kregen de gevangenisautoriteiten een bericht van de rechterlijke macht van het regime waarin stond dat de gevangenisstraf van 15 jaar wegens het aanzetten tot immoraliteit en prostitutie nu van kracht is, zodat ze nu in totaal 24 jaar gevangenisstraf krijgt.

Saba Kord-Afshari met haar moeder Raheleh Ahmadi

Raheleh Ahmadi, de moeder van Saba Kord-Afshari, die ook vastzit in de Evin-gevangenis in Teheran, heeft mensenrechtenverdedigers in Iran en in het buitenland opgeroepen op te komen voor haar dochter. Raheleh Ahmadi had in de zomer van 2019 op internet geprotesteerd tegen de illegale gevangenschap van haar dochter. Ze werd vervolgens veroordeeld tot twee jaar en zeven maanden gevangenisstraf en zit sinds februari 2020 in hechtenis bij haar dochter.
Reeds in augustus 2019 veroordeelden zes mensenrechtenexperts van de Verenigde Naties de lange gevangenisstraffen die worden gebruikt om vrouwen te straffen in Iran die publiekelijk protesteren tegen de sluier. De Iraanse rechterlijke macht moet de straffen opheffen en alle activisten die worden vastgehouden wegens hun inzet voor vrouwenrechten onmiddellijk vrijlaten, volgens een verklaring van het VN-Mensenrechtenbureau in Genève.

Afdwingen van sluiers

Islamitische wetten in Iran bepalen dat alle vrouwen en meisjes vanaf zeven jaar een hoofddoek en lange, losse kleding in het openbaar moeten dragen om haar- en lichaamscontouren te verbergen. Vanwege deze dwang worden miljoenen vrouwen elke dag het doelwit van de zogenaamde “morele politie” en zijn ze het slachtoffer van intimidatie, geweld en opsluiting.
Volgens het internationaal recht schendt de sluierwet de fundamentele mensenrechten, waaronder tegen het recht op vrijheid van meningsuiting, vrijheid van denken, geweten en religie, evenals de privacy van vrouwen en meisjes.
Onder het regime van Teheran worden vrouwen en meisjes op gewelddadige en vernederende wijze met arrestaties en straffen gedwongen hun haar te bedekken. Dit schendt de waardigheid van vrouwen en meisjes en is een vorm van wrede en onterende behandeling die krachtens het internationale recht fundamenteel verboden is en gelijk staat aan marteling.
Mensenrechtenorganisaties roepen op tot de onmiddellijke vrijlating van alle gevangenen die in Iran gevangen zijn gezet voor hun campagne voor vrouwenrechten. De wereldgemeenschap moet vrouwen die in Iran worden vervolgd krachtig steunen bij het bestrijden van discriminatie en schendingen van de mensenrechten. De internationale publieke druk moet aanzienlijk toenemen om de vervolging van vrouwenrechtenactivisten te stoppen en de vrijlating van gevangenen te bewerkstelligen.