18 juli 2020 – Op de wereldtop voor een vrij Iran, gehouden op 17 juli 2020, sprak hoogwaardigheidsbekleders over de hele wereld hun steun uit voor de strijd van het Iraanse volk voor vrijheid, rechtvaardigheid en gelijkheid. In dit verband roept Rowan Williams, voormalig aartsbisschop van Canterbury, mensenrechtenorganisaties op om het Iraanse regime ertoe te bewegen de grondrechten van Iraanse demonstranten te eerbiedigen.

Zo voerde de rechterlijke macht op 14 juli de doodstraf uit van twee Koerdische politieke gevangenen in de stad Urmia, in het noordwesten van Iran. De autoriteiten hadden hen in maart 2014 gearresteerd onder de valse beschuldiging van “oorlog voeren tegen God”. Ze werden een jaar lang gefolterd en mishandeld om te bekennen dat ze verzonnen misdaden hadden gepleegd.

Op dezelfde dag handhaafde het Iraanse Hooggerechtshof het doodvonnis voor drie demonstranten die in november 2019 door de veiligheidstroepen werden gearresteerd. Brute doodstraffen zetten Iraniërs en veel vrijheidslievende mensen ertoe aan hun stem te verheffen en op te roepen de executies in Iran te stoppen.
In dit verband veroordeelden aartsbisschoppen en lord-bisschoppen (= bisschoppen die lid zijn van het Hogerhuis) de schendingen van de mensenrechten in Iran en riepen ze het VN-bureau voor de mensenrechten op om dringend de gevangenissen van Iran te bezoeken waar degenen die hebben deelgenomen aan recente protesten tegen het regime worden gemarteld en geëxecuteerd.

Rowan Williams

Ze spraken ook hun bezorgdheid uit over de onderdrukkende maatregelen van de Iraanse autoriteiten tegen dissidenten, studenten en mensenrechtenactivisten. “Het regime blijft doorgaan met de arrestaties van dissidenten, studenten en andere mensenrechtenactivisten in Iran.”
Religieuze leiders spraken ook schande van het wanbeleid van het Iraanse regime bij de omgang met het nieuwe coronavirus, dat op het moment van schrijven meer dan 60.000 dodelijke slachtoffers heeft gemaakt. “We zien ook berichten waaruit blijkt dat de Iraanse autoriteiten het publiek eind januari niet over de uitbraak van het coronavirus in het land hebben geïnformeerd, dit om hun eigen politieke doelstellingen en prioriteiten, waaronder de parlementsverkiezingen in februari, niet in gevaar te brengen. Ze verbergen het werkelijke aantal COVID-19-sterfgevallen als gevolg van de angst voor publieke reacties en wijdverbreide protesten” merkten ze op.
Juni 2020: We blijven diep bezorgd over de mensenrechtensituatie in Iran, die de afgelopen jaren sterk verslechterd is. We nemen nota van de Britse verklaring voor de universele periodieke evaluatie van Iran op 12 maart 2020, waarin staat: “In november vorig jaar zagen we al het dodelijkste optreden tegen haar burgers in decennia, terwijl vervolging en discriminatie van religieuze minderheden onverminderd doorgaan.”
De vervolging van religieuze en etnische minderheden, inclusief harde gevangenisstraffen tegen christenen, maakt deel uit van een bredere binnenlandse repressie in Iran , die vorig jaar zijn hoogtepunt bereikte in de gerapporteerde moord op ten minste 1500 mensen tijdens de landelijke volksprotesten voor verandering, mensenrechten en verhoogde sociale vrijheden en economische kansen.
We juichen het besluit van de Britse regering toe om Iran te classificeren als een land in de betrekkingen waarmee de aandacht voor mensenrechten prioriteit moet hebben en ons ertoe te verbinden het regime ter verantwoording te roepen voor zijn schendingen van de mensenrechten. We roepen nu de Britse regering en het Ministerie van Buitenlandse Zaken op om meer te doen bij de VN en internationaal om deze inzet om te zetten in concrete acties die een einde maken aan de straffeloosheid die de plegers van ernstige mensenrechtenschendingen in Iran genieten.
We dringen er ook bij de Britse regering op aan om met bondgenoten samen te werken om meer diplomatieke, politieke en economische druk op het regime uit te oefenen om te zorgen voor de onmiddellijke vrijlating van alle politieke gevangenen, gedetineerde demonstranten en mensen met een dubbele nationaliteit in het land die onrechtmatig worden vastgehouden.