Ik heb allen nodig die de mensenrechten hoog achten en mijn stem uit de grond van mijn hart horen. Help me om de levens van mijn dierbaren te redden

SMV: Internationale dringende actie: stop de executie van Navid Afkari

Dringend verzoek van

  • Thomas Bach, voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité
  • Nenad Lalović, voorzitter van United World Wrestling,
  • António Guterres, secretaris-generaal van de Verenigde Naties,
  • Elisabeth Tichy-Fisslberger, voorzitter van de Mensenrechtenraad,
  • Michelle Bachelet, Hoge Commissaris voor de mensenrechten van de VN

Iraanse worstelkampioen krijgt een dubbele doodstraf bovenop 74 zweepslagen, terwijl zijn twee broers samen in totaal 81 jaar gevangenisstraf krijgen wegens deelname aan een protest tegen het regime

Navid Afkari, een 27-jarige Iraanse worstelaar, dreigt te worden geëxecuteerd. Een rechtbank in Shiraz heeft zonder officiële aanklachten 74 zweepslagen en twee doodvonnissen tegen hem uitgesproken. Het Hooggerechtshof heeft zijn doodvonnis bevestigd, wat betekent dat hij op elk moment kan worden geëxecuteerd. Hij werd samen met zijn twee broers Vahid en Habib in 2018 gearresteerd tijdens de nationale protesten die het gevolg waren van de plotselinge olieprijsstijging. Veiligheidstroepen gebruikten traangas en pepperspray tegen demonstranten en er werden tijdens deze protesten honderden demonstranten gearresteerd. Zijn broers werden veroordeeld tot respectievelijk 54 en 27 jaar gevangenisstraf en 74 zweepslagen elk. Naar verluidt werd Navid Afkari gemarteld en gedwongen te bekennen. In een brief van hem staat dat hij op brute wijze werd gemarteld – inclusief het bedekken van zijn hoofd met plastic zakken en het gieten van alcohol in zijn neusgaten – om gefingeerde verklaringen te ‘bekennen’ waarop vervolgens de aanklachten tegen hem werden gebaseerd.
Het pleidooi van Navid Afkari: “Iets dat ik door het worstelen heb geleerd is, dat je niet ten onrechte onderdrukt moet worden en je niet moet schikken naar onrecht en leugens. Nadat ik in eenzame opsluiting lichamelijk en geestelijk werd gemarteld schreef ik een brief aan de rechterlijke macht om mezelf te verdedigen en te zeggen dat ik geen moordenaar ben. Ook vroeg ik om een medisch onderzoek waaruit zou
blijken dat ik zwaar werd gemarteld. Ze gebruikten martelingen om me te dwingen een misdaad te bekennen die ik niet had gepleegd. Er is in mijn dossiers geen bewijs dat ik een misdaad heb gepleegd en iemand heb vermoord. Ze zijn gewoon op zoek naar een nek om hun touw omheen te doen en op te hangen.”

Opname van Navid Afkari:
“Groeten aan de mensen van Iran. Navid Afkari smeekt om hulp om zijn leven te redden – wees een stem voor hem en zijn gezin.
Ik ben Navid Afkari. Al mijn inspanningen hebben voor de autoriteiten geen verschil gemaakt. Ze weigerden mijn zaak te bekijken en hebben na twee jaar mijn doodvonnis uitgesproken. Geen enkele rechtbank of rechter heeft naar onze stem geluisterd of naar iemand die verantwoordelijk is voor mijn zaak. Daarmee is nu mijn hoop op een eerlijk en rechtvaardig proces vervlogen. Vanuit deze situatie smeken mijn gezin en ik om uw hulp. Mijn boodschap is niet alleen gericht aan Iraniërs maar aan alle mensen die voor menselijkheid en gerechtigheid zijn. Zwijgen betekent het ondersteunen van het onrecht en de despoten die een onschuldige executeren. Het betekent dat ik elke seconde dichter bij het touw voor mijn executie kom.
Ik hoorde dat onschuldige mensen niet worden geëxecuteerd, maar ik had het mis. We zien dat het allemaal leugens zijn. We zien dat het Iraanse rechtssysteem ten onrechte een onschuldige met de naam Navid Afkari gaat doden. Door me het zwijgen op te leggen willen ze me langzaamaan kwijtraken. Ik roep mensen die om menselijkheid en gerechtigheid geven op, ongeacht uw religieuze of politieke overtuiging, om een stem voor mij en mijn gezin te zijn. Zonder gerechtigheid heeft het leven van een mens geen betekenis.
Ik heb het recht om mijn leven te verdedigen en ik heb bewijs van mijn onschuld.
Ik wil zeggen dat als, ik geëxecuteerd word, ik wil dat de wereld weet dat in de 21e eeuw, zelfs met de bestaande internationale gemeenschap, VN- en mensenrechtenorganisaties over de hele wereld, het Iraanse regime onschuldige personen vermoordt. Weet alsjeblieft dat ik, als ik als onschuldige word geëxecuteerd, niet de enige ben die door dit onrechtvaardige en onmenselijke systeem wordt vermoord. Mijn familie en ik zijn het slachtoffer van dit onderdrukkende regime. De kracht die we hebben is om een stem van gerechtigheid te zijn voor onschuldige mensen.”

Internationale solidariteit tegen het doodvonnis is veelbelovend

De zaak veroorzaakt verontwaardiging op de Iraanse sociale media en ook internationaal komen er protesten tegen het doodvonnis en de brute acties van het regime in Teheran tegen mensen die deelnemen aan burgerprotesten. Talrijke atleten uit Iran en andere landen betuigen hun solidariteit met Navid Afkari en eisen zijn vrijlating. Duizenden mensen hebben via internet een verzoekschrift ingediend tot opheffing van de doodstraf.

Sally Roberts (worstelaar VS), tweevoudig wereldkampioen bronzen medaillewinnaar in het worstelen voor vrouwen, drievoudig nationaal kampioen en wereldbekerkampioen 2003

Ik ben “Sally Roberts”, winnares van twee bronzen medailles in de wereldspelen voor vrouwen. Ik ben ook directrice van de vrouwenclub voor de worstelaars.

Ik geef aan dat ik niet als Amerikaanse met jullie wil praten maar als een vriendin en sporter. Ik praat met jullie als een worstelaar om menselijkheid. Mijn hart en gevoelens zijn op de dag van vandaag bij de moeder van Navid Afkari en bij zijn broers Vahid en Habib. Het rapport van het gedrag jegens deze broers heeft mijn hart verscheurd net zoals het de harten van velen in Iran en in de hele wereld heeft gebroken.
Mevrouw Afkari, ik sta met alle liefde en solidariteit naast u en uw zonen.

Moeder, broers, vrienden en teamgenoten van mij en Navid weten dat Navid onschuldig is. Iraniërs zijn lieve en waardige mensen. Jullie hebben een glorieuze maatschappij vol saamhorigheid. Navid Afkari is een kampioen in worstelen, die jullie heel goed op de worstelmate vertegenwoordigt. Hij heeft u trots gemaakt. Hij heeft echt een leeuwenhart.
Alle sporters in de hele wereld, ik verzoek jullie … hem te steunen en zijn leven te redden.

Frank Stäbler (Duits worstelaar), drie keer wereldkampioen in worstelen uit Duitsland: “De worstelfamilie en de wereldwijde sportgemeenschap staan achter hem. We voeren strijd om voor Navid en zijn familie rechtvaardigheid te brengen”.

Aline Focken (Duits worstelaar): “De gemeenschap van worstelaars heeft verantwoordelijkheid … Red Navid a.u.b.”.

Een nieuw rapport van Amnesty International (van 2 september 2020) documenteert de martelingen van mensen die in Iran zijn gearresteerd in verband met burgerprotesten. In de gevangenissen van het regime van Teheran schrikt men niet terug voor seksueel geweld, schijnexecuties, gedwongen verdwijningen en doodvonnissen.
Er zijn gevallen gemeld van verschillende vormen van psychologische foltering om ‘bekentenissen’ te verkrijgen, waaronder vernederende beledigingen en godslastering, intimidatie en pesterijen van familieleden, dreigementen om naaste familieleden gevangen te nemen, te martelen, te doden of hen anderszins schade toe te brengen en om de gevangenen zelf of hun vrouwelijke familieleden te verkrachten.
Tot de slachtoffers behoorden zelfs tienjarige kinderen en gewonde demonstranten en voorbijgangers die werden gearresteerd in ziekenhuizen waar ze op het punt stonden een behandeling te krijgen voor hun

schotwonden. Ook mensenrechtenverdedigers, mediamensen en mensen die deelnamen aan herdenkingsbijeenkomsten voor de bij de protesten gedoden werden getroffen.
Alle mensenrechtenactivisten hebben de internationale gemeenschap van staten opgeroepen om effectieve maatregelen te nemen zodat er een einde komt aan de onderdrukking in Iran en alle doodvonnissen en gevangenisstraffen die tot dusver tegen demonstranten zijn uitgesproken, worden opgeheven. De VN-Veiligheidsraad moet de brute onderdrukking van de burgerprotesten veroordelen en het regime van Teheran ter verantwoording roepen. Alle gevangenen die uitsluitend worden vastgehouden vanwege hun deelname aan burgerprotesten moeten onmiddellijk worden vrijgelaten

SMV: Wij geloven dat we met goede mensen zoals u, die in moeilijke tijden een gepaste oplossing zoeken, een lichtpunt kunnen zijn voor de redding van het leven van gevangenen. Elke goede stap van u is zeker een zegening voor ons en de lijdende Iraanse mensen zullen uw liefdadigheid nooit vergeten. Er zal zeker een opening plaatsvinden en deze lieve mensen worden door ons samen bevrijd. Wij zijn u dankbaar voor uw moeite om de stem en de boodschap te zijn van lieve mensen die in de middeleeuwse gevangenissen in Iran vast zitten en vragen om uw hulp voor hun vrijlating.

Uw gift kunt u overmaken op: ING BANK NL 86INGB000495296 BIC: INGBNL2A
Dat kan ook gemakkelijk en veilig online via onze website https://www.smvi.nl/doneren/

Een eerste succes door gezamenlijke inspanningen!
Doodvonnissen voor 3 jonge mannen Amir Hossein Moradi, 26 jaar; Saeed Tamjidi, 28 jaar oud, en Mohammad Rajabi, 26 jaar oud, tijdelijk geschorst

Op 16 juli 2020 dwong een internationale campagne de religieuze moellah-dictatuur in Iran om de doodvonnissen van drie jonge mannen die deelnamen aan het landelijke burgerprotest in Iran afgelopen november tot nader order op te schorten !!!

SMV heeft deze campagne met alle mogelijke middelen ondersteund. De campagne werd op verschillende manieren ondersteund door 11 miljoen wereldburgers, waaronder ondersteunende advocaten, overheidsfunctionarissen en internationale mensenrechtenexperts.

Bij deze campagne waren de Vrienden van SMV Correspondentie en Ondersteuning actief en effectief aanwezig.

Deze campagne werd ook ondersteund door de verschillende VN-experts, wat er uiteindelijk toe leidde dat de executie van deze drie jonge mannen werd stopgezet.

SMV zet deze campagne voort om de levens te redden van deze 3 jonge mannen en alle andere gewetensgevangenen in levensgevaar