20 oktober 2020 – De situatie in Iran wordt steeds bedreigender, vooral voor mensen die zich hebben bekeerd van de islam tot het christendom en die aandringen op hun recht op godsdienstvrijheid. Ze worden voortdurend onderworpen aan represailles en wrede straffen.

De christen Mohammad Reza Omidi (foto) werd op 14 oktober in de noord-Iraanse stad Rasjt gestraft met 80 zweepslagen, alleen maar vanwege zijn geloof. De regeringsrechter gebruikte het voorwendsel dat hij miswijn had gedronken tijdens een kerkdienst.
Geseling is een van de wrede, onmenselijke en onterende straffen die volgens het internationaal recht verboden zijn. Het regime in Iran blijft echter aandringen op het gebruik van dergelijke brute lijfstraffen. Dit is een indicatie van de schokkende minachting voor fundamentele menselijke waarden door de machthebbers in Iran. Mensenrechtenactivisten roepen reeds lang op tot afschaffing van alle soorten van dergelijke straffen.

De voormalige moslim Mohammad Reza Omidi wordt al jaren vervolgd vanwege het aannemen van het christelijk geloof. Na twee jaar in de Evin-gevangenis in Teheran werd hij medio september 2020 tot ballingschap veroordeeld. Omidi moet nu twee jaar wonen in de zuidwestelijke Iraanse stad Borazjan, meer dan 1000 kilometer verwijderd van zijn geboorteplaats Rasht en zijn christelijke huiskerk.

Mohammad Reza Omidi werd voor twee jaar naar het zuidwesten van Iran verbannen en moest zijn vrouw en twee dochters (foto) achterlaten in zijn geboorteplaats Rasht.
Half oktober kreeg Omidi van de justitie van het regime het bevel om voor korte tijd terug te keren naar Rasht, waar de wrede geseling plaatsvond. De christen werd in 2013 al met 80 zweepslagen gemarteld maar ondanks alle represailles blijft hij vasthouden aan zijn geloof.

De vervolging van christenen in Iran wordt erger. De situatie wordt steeds bedreigender, vooral voor mensen die zich van de islam tot het christendom hebben bekeerd en aandringen op hun recht op godsdienstvrijheid.
Mensenrechtenactivisten roepen de wereldgemeenschap op om op te komen voor de christenen die in Iran worden vervolgd. Internationale aandacht en massale publieke druk zijn dringend nodig om de vervolging van christenen in Iran te stoppen.