De Iraniërs beschouwden hem als ‘de vader’, de Babyloniërs als ‘de bevrijder’, De Grieken als ‘de wetgever’ en de Joden als ‘de gezalfde van de Heer’.

Cyrus de Grote, als geciteerd in ….


“Succes vraagt altijd om meer edelmoedigheid.”

“Handel als je kunt als een bevrijder. Vrijheid, waardigheid, rijkdom – deze drie vormen samen het grootste geluk van de mensheid. Als u ze alle drie aan uw mensen laat, zal hun liefde voor u nooit sterven.”

Cyrus volgens de filosofen van de wereld: Symbool van mededogen – vrijgevigheid en tolerante en bescheiden mensheid

Schilderij van Cyrus de Grote, binnen in het Hooggerechtshof van New York 1927

*Plato een filosoof en schrijver (477-347 Voor Christus):
Perzen zijn tijdens Cyrus eerst zelf bevrijdt….In zijn tijd (Cyrus de Grote) gaven de gouverneurs hun onderdanen vrijheid en adviseerden hen tot het naleven van menselijke wetgevingen en gelijkheden. Vrijheid en mededogen en rekeninhouden met verschillende maatschappelijke regels werden heel goed nageleefd.

*Xenophon beroemde historicus, filosoof, (430 – 354 voor christus ):
Cyrus was een groot genie, een nobel man, een pacifist en een goede man. Hij was vriend met mensen en liefhebber van wetenschap, filosofie en oprechtheid. Cyrus was van mening dat het veroveren van een land niet mag leiden tot schendingen van hun rechten en onmenselijke daden…Hij richtte het vuur van de oorlog niet op boeren en burgers. Hij maakte dat burgers van de veroverde gebieden dol op hem werden, want Cyrus had hen van hun tirannie machthebbers bevrijd daarom noemden burgers hem God. Hij was de beste man van de geschiedenis en de grootste en de meest vergevensgezinde man met een zuivere hart tot heden.

*Herodotos een eeuwenoude historicus (484 – 425 voor christus):
Cyrus was een geweldige generaal. In zijn tijd genoten de Iraniërs vrijheid. .. Bovendien gaf hij vrijheid aan alle naties onder zijn heerschappij en iedereen prees hem…

* William James Durant is een Amerikaanse schrijver, historicus en filosoof ( 1885-1981)
Cyrus was een van de mensen die zijn gemaakt om te regeren. Volgens Emerson was iedereen blij met hem. Zijn methode van de verovering van een land was verbazingwekkend. Hij behandelde de verliezers met ridderlijkheid en grootmoedigheid. Om deze reden konden de Grieken, die de vijand van Iran waren, er niet doorheen en er zijn talloze verhalen over hem geschreven die hem de grootste wereldheld vóór Alexander noemden. Hij redde Croesus van verbranding in het vuur na zijn nederlaag en wekte hem op, maakte hem zijn adviseur en liet de Joden van vrij.

Prof Arthur Emanuel Christensen Beroemde filosoof en Iranoloog (1875 -1945 ):
Cyrus de Grote was een voorbeeld van een “gentleman” koning. Deze prominente morele kwaliteit was terug te zien in zijn politieke betrekkingen. In zijn wetten was respect voor de rechten van andere naties en gezanten van andere landen, en hij stond in de voorhoede van zijn regering. Deze wetten worden tegenwoordig internationale betrekkingen genoemd.

Prof. Lloyd L. Jones, onderzoeker van oude geschiedenis
Een jaar na de verovering van Babylon kondigde Cyrus nationale rouw uit om de dood van de koning van Babylon. Voor iemand die zijn eigen vijand was. Volgens zijn liberale traditie en om te bewijzen dat hij geen intentie heeft om te veroveren en oorlog te voeren en te doden en alleen als een koning die zijn volk voor vrede had aanvaard, Babylon heeft betreden en werd daar gekroond. Hij was er om de mensen daar maatschappelijke, godsdienstige en politieke vrijheden te geven. Terwijl de inscripties over andere koningen in hetzelfde periode duiden op slavernij en het afslachten van onschuldige mensen en de amputatie van hun handen en voeten.

*Molana Abolkalam Ahmad Azad, Indische filosoof (1888 –1958 ) :
Cyrus is de Dhu al-Qarnayn van de Koran. Hij was de profeet van Iran omdat hij menselijkheid, een goed gedrag en goede daden aan de bevolking van Iran en de wereld presenteerde. Er is zijn litho met vleugels die tot God zijn getekend in monumenten van Pasargad.

* Diodoros van Sicilië een historicus (ca 90 – 30 voor christus):
Cyrus …was de beste van zijn tijden in dapperheid en verstandige efficiëntie en andere goede eigenschappen. In zijn omgang met vijanden bezat hij een ongeëvenaarde moed en in zijn omgang met ondergeschikten behandelde hij hen met mededogen. Perzen noemde hem vader.