31 oktober 2020 – Aan de vooravond van de verjaardag van de protesten in Iran in november 2019, en om de moed en dapperheid van de mensen en jongeren in die glorieuze opstand te herdenken, zullen we wat nieuws en ontwikkelingen van de opstand van 2019 bespreken. Dit artikel gaat over het bloedbad van Mahshahr.

Rietlanden aan de rand van Mahshahr in het zuidwesten van Iran waren in november 2019 de plaats van het bloedbad onder demonstranten tegen het regime van de moellahs. Mahshahr is een van de belangrijkste havens voor de export van ruwe olie en producten van de Abadan-raffinaderij in het zuidwesten van Iran. Vanuit de olierijke provincie Khoezestan lopen oliepijpen naar de Abadan-raffinaderij en tussen de raffinaderij en de haven van Mahshahr zijn er in deze stad aanzienlijke oliereserves opgeslagen. Sociaal gezien wonen er ook etnische minderheden zoals de Lors, Arabieren en Turken in de stad. Tijdens de oorlog tussen Iran en Irak emigreerden veel oorlogsvluchtelingen uit andere steden naar Mahshar en bleven daar.

Mahshahr: het petrochemische centrum van Iran

Mahshahr is met meer dan 20 petrochemische complexen een van de grootste petrochemische steden van Iran en misschien wel van het Midden-Oosten. Gedurende de veertig jaar van het klerikale regime is Mahshahr getuige geweest van protesten en opstanden tegen armoede, honger en werkloosheid. In deze haven zien mensen enerzijds de doorgang van oliepijpleidingen en petrochemische complexen die de nationale rijkdom van het land exporteren. En die [rijkdom] verandert in dollars voor de kosten van terrorisme en oorlogszucht door de Revolutionaire Garde (IRGC). Mensen hebben gezien hoe de IRGC de nationale rijkdom gebruikt voor onderdrukking. Tijdens de opstand waren mensen getuige hoe de jongeren van deze haven worden neergeschoten en afgeslacht in Neyzar (een moerasgebied) nabij deze haven..

De benzineprijzen stijgen en protesten beginnen

In november 2019 braken in Iran protesten uit na de plotselinge verhoging van de gasprijs. Mahshahr sloot zich in de landelijke protesten aan bij andere steden. De mensen van Mahshar kwamen dapper in botsing met de veiligheidstroepen. Veel van de ware taferelen van de moed van mensen en de brutaliteit van het regime zijn nog niet gemeld. Maar tot dusver is het driedaagse bloedige conflict in Mahshahr als volgt beschreven:
Protesten in Mahshahr, november 2019
Bij het begin van de protesten staken de mensen van Mahshahr aanvankelijk geen banken of centra in brand. Uit protest installeerden mensen slechts enkele wegversperringen voor de toegangsweg tot de Petrochemische Speciale Economische Zone en sloten ze de toegangsweg naar de Khomeini-haven af. Maar deze eenvoudige acties leidden tot het bevel van de gouverneur en met toestemming van de Nationale Veiligheidsraad onder leiding van Ali Shamkhani stuurde de afdeling Khoezestan van de IRGC een speciale commandobrigade naar Mahshahr met twee tanks, zes troepentransportwagens, een hoeveelheid zware en halfzware wapens en zelfs een militaire helikopter.

Zodra ze Mahshahr binnengingen, gingen ze eerst de voorstad Chamran (Jarrahi) binnen en schoten de mensen neer met zware DShK 1938 machinegeweren. Ook schoten ze daar vanuit een helikopter op gewone mensen. IRGC-troepen openden het vuur op mensen die thuis waren en niet hadden deelgenomen aan protesten.

Mensen en jongeren vluchten naar het riet

Bij de toegang tot Mahshar ligt een enorm moerasgebied. De protesterende jongeren verstopten zich in de moerassen, op zoek naar beschutting tegen IRGC-kogels. Maar volgens een journalist opende de IRGC zo’n hevig vuur op mensen in het moeras dat het leek alsof ze met een sikkel werden gemaaid.

Deze journalist citeerde in een recent rapport een lokale bron die zei dat veiligheidstroepen waren komen aanvallen. Met DShK 1938 machinegeweren openden ze het vuur op de mensen. In het eerste uur werden ongeveer 17 mensen, onder wie twee kinderen van 4 en 8 jaar en een oude vrouw van in de zeventig, doodgeschoten door de IRGC. Een aantal van de doden behoorden tot de gewonden die naar het stadsziekenhuis werden gebracht. Maar op bevel van de IRGC weigerde het ziekenhuis ze te accepteren en ze werden vermoord. In de avond van dezelfde dag trokken ze de wijken Rajai en Madani en het dorp Gamma binnen en doodden ook daar veel demonstranten.

De tragedie van het bloedbad van Mahshahr

De IRGC ging toen de voorstad Taleghani binnen met een tank en de mensen verzetten zich. Van dinsdag 06.00 uur tot woensdag 01.00 uur (27, 28 november 2019) hield het geluid van geweerschoten en explosies geen seconde op.

Er is geen nauwkeurig verslag van het aantal doden in het moerasgebied. Maar de New York Times meldde dat tijdens de drie dagen van onderdrukking in Mahshahr minstens 130 mensen waren omgekomen. Mahshahr was een van de steden waar protesten op de meest gewelddadige manier werden onderdrukt. Het nieuws werd vertraagd. Rapporten geven aan dat moellahs een sfeer van repressie hebben opgelegd en dat de stad onder controle staat van de veiligheidstroepen van het regime.

De wereld is zich nog steeds niet bewust van de menselijke tragedie die plaatsvond in Mahshahr. Ook sloot het regime het internet af om te voorkomen dat er nieuws uitlekte. Veel mensen denken dat de mensen van Mahshahr een bank in brand hebben gestoken, maar geen enkele bank in Mahshahr is beschadigd.

Tot drie dagen na het incident werden de jongeren in voorsteden en wijken van Mahshar gearresteerd. De stad rouwt nog steeds om zijn afgeslachte burgers. Ze willen een vrij, democratisch land opbouwen, gebaseerd op respect voor de mensenrechten van alle burgers, in plaats van bloedvergieten, moord en ongelijkheid.