10 november 2020 – De druk op het regime in Teheran heeft effect: de voorlopige vrijlating van advocaat Nasrin Sotoudeh werd afgedwongen. De internationale mensenrechtencampagne gaat nu door om ervoor te zorgen dat zij en de andere politieke gevangenen in Iran eindelijk en definitief worden vrijgelaten.

De Iraanse mensenrechtenadvocaat Nasrin Sotoudeh werd op 7 november voorlopig vrijgelaten zodat ze buiten de gevangenis medische hulp kon zoeken. Samen met andere mensenrechtenorganisaties verwelkomen we de vrijlating. De opsluiting van de bekende advocaat was vanaf het begin onrechtmatig. Met haar bestraffing wilde het regime van Teheran een voorbeeld stellen om kritische stemmen in Iran te onderdrukken. We eisen dat alle veroordelingen tot gevangenisstraf door de rechterlijke macht van het regime tegen Nasrin Sotoudeh worden vernietigd, zodat ze onvoorwaardelijk en permanent in vrijheid blijft.

 

Beste vrienden en mensenrechtenactivisten,
Dankzij uw liefde en zorg ben ik met medisch verlof naar huis teruggekeerd om mijn behandelingen voort te zetten. Elke dag die ik buiten de gevangenis doorbreng wacht ik op het nieuws van de vrijlating van alle politieke gevangenen. Ik wil mijn dank uitspreken voor alle nationale en internationale organisaties in Iran en in het buitenland, balies in verschillende landen, mensenrechtenorganisaties en verschillende individuen zoals artiesten, schrijvers, politici, burgerrechtenactivisten, verdedigers van de mensenrechten, nieuwsmedia en mijn lieve collega’s over de hele wereld. Vanwege uw liefde en steun kunnen politieke gevangenen de gevangenis doorstaan.
In de hoop op de vrijlating van alle politieke gevangenen,
Nasrin Sotoudeh
Foto: Nasrin Sotoudeh bij het betreden van het huis na vrijlating uit de gevangenis – november 2020.

Na haar vrijlating bedankte Nasrin Sotoudeh via het internet iedereen die voor haar opkwam.
In een eerste verklaring schreef Nasrin Sotoudeh op haar officiële Facebook-account dat ze er elke dag die ze buiten de gevangenis doorbrengt op wacht dat alle politieke gevangenen worden vrijgelaten. Ze bedankte alle mensenrechtenorganisaties en alle mensen die campagne voerden voor haar vrijlating in Iran en de rest van de wereld, vooral de advocatenverenigingen en hun collega’s in verschillende landen. “Slechts dankzij uw liefde en steun kunnen politieke gevangenen de gevangenschap verdragen”, aldus Nasrin Sotoudeh.

Nasrin Sotoudeh met haar gezin voor de gevangenis, direct na haar vrijlating

Begin oktober ontving Nasrin Sotoudeh de Alternatieve Nobelprijs 2020 (Right Livelihood Award 2020) “voor haar onbevreesde inzet, met een hoog persoonlijk risico, om politieke vrijheden en mensenrechten in Iran te bevorderen”. Na haar tijdelijke vrijlating uit de gevangenis eiste de Zweedse Right Livelihood Foundation dat de mensenrechtenactiviste definitief werd vrijgelaten. Het regime moet stoppen met het straffen van Nasrin Sotoudeh voor het opeisen van fundamentele rechten. Het mag niet worden getolereerd dat het regime mensenrechtenverdedigers het zwijgen oplegt.

Nasrin Sotoudeh zat sinds juni 2018 in hechtenis en werd uitsluitend vanwege haar inzet voor de mensenrechten tot meer dan 30 jaar gevangenisstraf veroordeeld. In 2020 ging ze tweemaal wekenlang in hongerstaking om te demonstreren voor de vrijlating van alle politieke gevangenen in Iran die tijdens de coronapandemie zonder bescherming of adequate medische zorg in gevangenissen worden vastgehouden.
In september ging de gezondheid van Nasrin Sotoudeh snel achteruit en werd ze kort opgenomen in een ziekenhuis in Teheran. In oktober werd ze overgebracht van de Evin-gevangenis in Teheran naar de vrouwengevangenis van Gharchak, die berucht is om zijn onmenselijke omstandigheden..

Mensenrechtenverdedigers hebben bescherming en solidariteit nodig
De vrijlating van Nasrin Sotoudeh was slechts mogelijk dankzij een intense wereldwijde mensenrechtencampagne en aanhoudende internationale druk. Het is een van de grootste campagnes ooit voor politieke gevangenen in Iran. Mensenrechtenorganisaties, verenigingen van advocaten, regeringen, parlementen, tal van persoonlijkheden uit de samenleving en de politiek, evenals duizenden burgers over de hele wereld hebben zich voor Nasrin Sotoudeh ingezet.

De voorlopige vrijlating van de advocate laat zien dat zware druk op het regime in Teheran effect heeft. De internationale mensenrechtencampagne blijft nu hard werken om ervoor te zorgen dat Nasrin Sotoudeh en de andere politieke gevangenen in Iran eindelijk en definitief worden vrijgelaten.

In Iran zitten talloze politieke gevangenen vast vanwege hun deelname aan burgerprotesten tegen de dictatuur of vanwege hun mensenrechtenwerk. Ze worden onderworpen aan onmenselijke detentieomstandigheden en worden gemarteld.
De politieke gevangenen hebben dringend meer bescherming en solidariteit van de wereldgemeenschap nodig. De VN, regeringen en parlementen over de hele wereld moeten alle actie ondernemen tegen de wrede onderdrukking in Iran. De betrekkingen met het regime moeten afhankelijk worden gemaakt van eerbiediging van de mensenrechten. De internationale druk op de machthebbers in Teheran moet toenemen zodat alle politieke gevangenen worden vrijgelaten.