Brief van 40 Leden van de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa

3 februari 2021 – Op donderdag 4 februari 2021 zal het Belgische Hof in Antwerpen met een uitspraak komen over de rol van de diplomaat-terrorist van het Iraanse regime, Assadollah Assadi, en zijn drie medeplichtigen, in verband met hun plan om een bomaanslag te plegen op de bijeenkomst van het Iraanse verzet in Villepinte, Frankrijk. In verband hiermee heeft een groep afgevaardigden bij de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa (PACE) een brief geschreven aan de president van de Vergadering.
Behalve dit heeft Senator Roberto Rampi, Secretaris van de nationale afvaardiging uit Italië bij PACE, het volgende persbericht over deze brief verstrekt.

40 Leden van de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa (PACE) roepen op om de politiek t.a.v. Iran te herzien, effectieve maatregelen te nemen om de onderdrukking binnen Iran tegen te gaan en het terrorisme er buiten.

2 februari – 40 leden van de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa, vanuit alle politieke groeperingen, vanuit 21 Europese landen, schreven een brief aan de president van PACE, zijne excellentie, Rik Daems, waarbij zij hun “diepe bezorgdheid over de mensenrechtensituatie in Iran uitspraken,” eraan toevoegend, “Gedurende veertig jaar heeft het Iraanse regiem zijn bevolking wreed onderdrukt en, zonder onderscheid des persoons, burgers van hun individuele en maatschappelijke rechten beroofd, waarbij vrouwen en kinderen het meest te lijden hadden onder deze onderdrukking.”

De parlementariërs merkten ook op, “De binnenlandse politiek van repressie en de export van terrorisme en fundamentalisme naar het buitenland, vormen al jaren de basis van de overlevingsstrategie van het Iraanse regiem, waarbij vooral het laatste ondersteund wordt door de ambassades van Iran in Europa.”
Verwijzend naar de verijdelde bomaanslag op de grote bijeenkomst in juni 2018 van de Iraanse oppositie, National Council of Resistance’s (NCRI), in Villepinte, bij Parijs, vestigden de juristen de aandacht op de conclusie van de Belgische Nationale Veiligheidsdienst (VSSE), die luidt: “De plannen voor de aanslag werden gesmeed in naam van Iran, op verzoek van de leiding.”

De ondertekenaars benoemden de politiek van het regiem in Teheran als chantage op Westerse landen door het oppakken mensen met twee nationaliteiten en die als pion te gebruiken in ruil voor terroristen in buitenlandse gevangenissen.”
Deze schandelijke daden, benadrukken zij, roepen om “een herziening van de politiek t.a.v. Iran op elk gebied en serieuze en effectieve maatregelen,” wat inhoudt dat “iedere economische en handelsovereenkomst met de Islamitische republiek van Iran afhankelijk wordt van de verbetering van de mensenrechtentoestand in Iran en het beëindigen van het terrorisme van het regiem op Europees grondgebied.”

40 Leden van de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa (PACE) roepen op om de politiek t.a.v. Iran te herzien, effectieve maatregelen te nemen om de onderdrukking binnen Iran tegen te gaan en het terrorisme er buiten.

In overeenstemming met een uitspraak van de Raad van de Europese Unie, gedateerd 29 april 1997, moeten agenten en huurlingen van Irans inlichtingendiensten, die met een diplomatieke, journalistieke of economische dekmantel werken, gerechtelijk worden vervolgd, gestraft en uitgezet en centra, die onder het mom van een religieus of cultureel oogmerk opereren en die het terrorisme of het fundamentalisme promoten, moeten worden gesloten. Het verlenen van asiel en burgerschap aan agenten en huurlingen van de MOIS moet worden uitgesloten.

Kopieën van de brief werden gestuurd naar hunne Excellenties Charles Michel, President van de Europese Raad en Josep Borrell Fontelles, hoge vertegenwoordiger van de EU voor Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid/Vicepresident van de Europese Commissie.
Senator Roberto Rampi, Secretaris van de nationale afvaardiging uit Italië bij PACE
Mede ondertekenaar:
Anna ZÁBORSKÁ, Voorzitter van de nationale afvaardiging van de Republiek Slowakije bij PACE

De volledige tekst van de brief luidt als volgt:

Excellentie Rik Daems
President van de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa Avenue de l’Europe

F-67075 Strasbourg Cedex, Frankrijk

25 januari 2021

Waarde President,
Wij, de ondergetekenden, schrijven dit om onze ernstige bezorgdheid te uiten over de toestand van de Mensenrechten in Iran. Gedurende veertig jaar heeft het Iraanse regiem zijn bevolking wreed onderdrukt en, zonder onderscheid des persoons, burgers van hun individuele en maatschappelijke rechten beroofd, waarbij vrouwen en kinderen het meest te lijden hadden onder deze onderdrukking.

In December 2020 heeft de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties Iran voor de 67-ste maal veroordeeld voor zijn talrijke schendingen van de mensenrechten. De Europese Unie zelf en mensenrechtenorganisaties, zoals Amnesty International, hebben al jaren, voortdurend, Irans mensenrechtenschendingen veroordeeld.

We zijn ook ernstig bezorgd over het voortdurend gebruik van marteling en de maar aanhoudende terechtstellingen van jonge mensen, die de straat opgingen tijdens de demonstraties van november 2019, waar voor vrijheid voor Iran werd betoogd.

De binnenlandse politiek van repressie en de export van terrorisme en fundamentalisme naar het buitenland vormen al jaren de basis van de overlevingsstrategie van het Iraanse regiem, waarbij vooral het laatste ondersteund wordt door de ambassades van Iran in Europa.

Op 1 juli 2018, arresteerde de Duitse politie Assadollah Assadi, een Iraans diplomaat, die werkte op de ambassade in Wenen, in een gezamenlijke operatie van politie, openbaar ministerie en veiligheidsdiensten van Duitsland, Frankrijk en België. Onderzoek had aan het licht gebracht dat Assadi, als een gepokt en gemazeld agent van het Ministerie van Inlichtingen en Veiligheid (MOIS), een aanval had gepland op de jaarlijkse bijeenkomst van de georganiseerde Iraanse oppositie, de Nationale Raad van verzet (NCRI), in Villepinte, Parijs. Een bijeenkomst die werd bijgewoond door 100000 mensen, volgens de informatie van de persagentschappen. Hij wilde dit plan uitvoeren met de hulp van drie andere agenten van het Ministerie van Inlichtingen en Veiligheid, agenten die asiel hadden verkregen en later waren genaturaliseerd in België (Amir Saadouni, zijn vrouw, Nasimeh Naami en Mehrdad Arefani). Mevr. Maryam Rajavi, de verkozen president door de NCRI, was het doelwit van de aanslag, maar de bijeenkomst werd ook bijgewoond door internationale politici, parlementariërs, en persoonlijkheden uit en van buiten Europa. Als de aanslag succesvol was geweest, zou het de grootste terroristische aanval op Europees grondgebied zijn geweest, gelijkstaand aan een massamoord.

De Belgische Nationale Veiligheidsdienst (VSSE) rapporteerde in februari 2020 dat: “De plannen voor de aanslag werden ontwikkeld uit naam van Iran op verzoek van haar leiders” Assadi nam zelf geen initiatief voor de aanslag.” De VSSE benadrukte dat Assadollah Assadi een MOIS-agent is, die werkt onder bescherming van een diplomatieke status van de ambassade van Iran in Wenen (Oostenrijk).

In een ander rapport wordt door de VSSE geconcludeerd dat Assadi de bom(men) op een commerciële vlucht van Iran naar Oostenrijk bracht. Hij overhandigde de explosieven aan Amir Saadouni en Nasimeh Naami, twee dagen voor de aanslag was gepland.

Dit niet te weerleggen bewijs roept om herziening van de politiek t.a.v. Iran op alle terreinen. Europa moet Javad Zarif aansprakelijk stellen voor zijn diplomatieke terroristische daad.
het Iraanse regime probeert Westerse landen te chanteren door het gebruik van mensen met een dubbele nationaliteit als ruilobject voor terroristen in buitenlandse gevangenissen.
Terwijl we elke vorm van verzoeningspolitiek en concessies aan het Iraanse regime veroordelen, roepen we op tot serieuze en effectieve maatregelen, waaronder:

 • Maak iedere economische en handelsovereenkomst met de Islamitische republiek van Iran afhankelijk van de verbetering van de mensenrechtentoestand in Iran en het beëindigen van het terrorisme van het regiem op Europees grondgebied.
 • In overeenstemming met een uitspraak van de Raad van de Europese Unie, gedateerd 29 april 1997, agenten en huurlingen van Irans inlichtingendiensten, die met een diplomatieke, journalistieke of economische dekmantel werken, moeten gerechtelijk worden vervolgd, gestraft en uitgezet en centra die onder het mom van een religieus of cultureel oogmerk opereren en die het terrorisme of het fundamentalisme promoten, moeten worden gesloten. Het verlenen van asiel en burgerschap aan agenten en huurlingen van de MOIS moet worden uitgesloten.

We danken U bij voorbaat voor het in overweging nemen van onze brief en hopen van U te horen over deze ernstige zaak.

Met vriendelijke groeten,

 • Sophie AUCONIE, Parlementslid – Frankrijk
  Lid van de nationale afvaardiging bij PACE
 • Petra BAYR, Parlementslid – Oostenrijk
  Lid van de nationale afvaardiging bij PACE
 • Margreet de Boer, Lid van de Eerste Kamer – Nederland
  Lid van de Commissie over de Verkiezing van Rechters voor het Europese Hof voor Mensenrechten bij PACE
  Lid van de Commissie over Juridische Zaken en Mensenrechten en van de Commissie over Migratie, Vluchtelingen en Ontheemden bij PACE
 • Karin BROUWERS, Lid van de Senaat – België
  Lid van de nationale afvaardiging bij PACE
 • Maurizio BUCCARELLA, Lid van de Senaat – Italië
  Lid van de Commissie over Juridische Zaken en Mensenrechten bij PACE
 • Klotilda BUSHKA, Parlementslid – Albanië
  Lid van de nationale afvaardiging bij PACE over Juridische Zaken en Mensenrechten
 • Laura CASTEL FORT, Lid van de Senaat – Spanje
  Lid van de Commissie over Gelijkheid en Anti-Discriminatie bij PACE
 • Constantinos EFSTATHIOU, Parlementslid – Cyprus
  Lid van de nationale afvaardiging bij PACE
 • Iván ESPINOSA DE LOS MONTEROS, Parlementslid – Spanje
  Lid van de nationale afvaardiging bij PACE
 • Bernard FOURNIER, Lid van de Senaat – Frankrijk
  Lid van de Commissie over het Nakomen van Verplichtingen en Afspraken door Lidstaten van de Raad van Europa (Toezicht Commissie) bij PACE
 • Sir Roger GALE, Lid van het Lagerhuis – Verenigd Koninkrijk
  Vicepresident van PACE, Voorzitter van de nationale afvaardiging bij PACE
 • Róisín GARVEY, Lid van De Senaat – Ierland
  Lid van de nationale afvaardiging bij PACE, Lid van de Commissie over Gelijkheid en Anti-Discriminatie bij PACE (sinds 15/09/2020)
 • Eglantina GJERMENI, Parlementslid – Albanië
  Voorzitter van de Subcommissie over Gender Gelijkheid
 • Jean-Pierre GRIN, Lid van de Nationale Raad – Zwitserland
  Lid van de nationale afvaardiging bij PACE
 • Yves HEMEDINGER, Parlementslid – Frankrijk
  Lid van de nationale afvaardiging bij PACE
 • Emer HIGGINS, Parlementslid – Ierland
  Lid van de Commissie over Juridische Zaken en Mensenrechten (sinds 15/09/2020)
 • Christoph HOFFMANN, Parlementslid – Duitsland
  Lid van de nationale afvaardiging bij PACE
 • Maria JUFEREVA-SKURATOVSKI, Parlementslid – Estland
  Voorzitter of de nationale afvaardiging bij PACE
 • Christian KLINGER, Lid van de Senaat – Frankrijk
  Lid van de nationale afvaardiging bij PACE
 • Saša MAGAZINOVIĆ, Parlementslid – Bosnië en Herzegovina
  Vicevoorzitter van groep Socialisten, Democraten en Groenen sinds 27/01/2020
 • Javier MAROTO, Lid van de Senaat – Spanje
  Lid van de nationale afvaardiging bij PACE
 • Giuseppe Maria MORGANTI, Parlementslid – San Marino
  Lid van de nationale afvaardiging bij PACE
 • Barbara NOWACKA, Parlementslid – Polen
  Lid van de Commissie over Gelijkheid en Anti-Discriminatie bij PACE
  Lid van Subcommissie over de Rechten van Minderheden bij PACE
 • Fiona O’LOUGHLIN, Lid van de Senaat – Ierland
  Voorzitter van de nationale afvaardiging at PACE
 • Joseph O’REILLY, Lid van de Senaat – Ierland
  Vicevoorzitter van de groep Europese Volkspartij sinds 11/10/2018
 • Ria OOMEN-RUIJTEN, Lid van de Eerste Kamer – Nederland
  Vicevoorzitter van de nationale afvaardiging bij PACE
 • Ian PAISLEY, Lid van het Lagerhuis – Verenigd Koninkrijk
  Lid van de nationale afvaardiging bij PACE
 • Thomas PRINGLE, Parlementslid – Ierland
  Lid van de nationale afvaardiging bij PACE
 • Luís Leite Ramos, Parlementslid – Portugal
  Vicevoorzitter van de Sociaal Democraten in het Portugese Parlement en de Volkspartij groep (EPP) bij PACE, Voorzitter van de Commissie over Sociale Zaken, Gezondheid en Duurzame Ontwikkeling bij PACE
 • Roberto RAMPI, Lid van De Senaat – Italië
  Secretaris van de nationale afvaardiging bij PACE
 • Frédéric REISS, Parlementslid – Frankrijk
  Lid van de nationale afvaardiging bij PACE
 • Ingjerd Schou, Parlementslid – Noorwegen
  Voorzitter van de nationale afvaardiging bij PACE
  Vicevoorzitter van de groep van de Europese Volkspartij (EPP) sinds 08/02/2018
  Voorzitter van de Commissie over Regels en Procedures, Onschendbaarheid en Institutionele Zaken, Vijfde Vicepresident van de Storting
 • Tadeja ŠUŠTAR, Parlementslid – Slovenië
  Lid van de nationale afvaardiging bij PACE
 • Bob van PAREREN, Lid van de Eerste Kamer – Nederland
  Vervangend lid bij PACE
 • Egidijus VAREIKIS, Parlementslid – Litouwen
  Vicepresident van PACE van 27/01/2020 tot 24/01/2021
  Vicevoorzitter van de groep Europese Volkspartij (EPP) van 11/10/2018 tot 24/01/2021
 • Martin VICKERS, Lid van het Lagerhuis – Verenigd Koninkrijk
  Lid van de nationale afvaardiging bij PACE
 • Anna ZÁBORSKÁ, Parlementslid – Slowakije
  Voorzitter van de nationale afvaardiging bij PACE
 • Miroslav ŽIAK, Parlementslid – Slowakije
  Lid van de nationale afvaardiging bij PACE
 • Emanuelis ZINGERIS, Parlementslid – Litouwen
  Voorzitter van de nationale afvaardiging bij PACE
  Tweede Vicevoorzitter van de Commissie over Juridische Zaken en Mensenrechten
 • C.C: Excellentie Charles Michel, President van de Europese Raad
  Excellentie Josep Borrell Fontelles, Hoge Vertegenwoordiger van de EU voor Buitenlandse Zaken en Veiligheidsbeleid /Vicepresident van de Europese Commissie