28 februari 2021 – Brief van 22 leden van het Europees Parlement

De voormalige Poolse minister van Buitenlandse Zaken en lid van het Europees Parlement Anna Fotyga en 21 andere leden van het Europees Parlement hebben een brief geschreven aan de voorzitter van de Raad van de Europese Unie en de voorzitter van de Europese Commissie over de mensenrechtensituatie in Iran en het terrorisme van het regime.

De Europarlementariërs schreven in hun brief het volgende: Er dient te worden opgemerkt dat geen van de EU-functionarissen, met inbegrip van vicevoorzitter en hoge vertegenwoordiger Joseph Borrell, de Europees-Iraanse zakenbijeenkomst die van 1 tot 3 maart 2021 zal worden gehouden, zou moeten bijwonen.
#Iran heeft het hoogste aantal #executies per hoofd van de bevolking. In veel gevallen worden de #doodstraffen uitgevoerd na flagrant oneerlijke processen die ontsierd worden door bekentenissen die door #foltering zijn bezoedeld. Daarom roepen wij de leiders van de EU op de betrekkingen met Iran afhankelijk te maken van de naleving van de mensenrechten. pic.twitter.com/4r4yTYwOhO
— Anna Fotyga – Biuro Poselskie (@AnnaFotyga_PE) 26 februari 2021

Zij benadrukten dat een deelname op hoog niveau aan dit programma ongepast zou zijn vanwege de voortdurende mensenrechtenschendingen in Iran, waaronder de voortdurende executies van gevangenen en de recente Antwerpse zaak tegen een diplomaat van het Iraanse regime, die in 2018 had geprobeerd een bomaanslag te plegen op de manifestatie van de oppositie in Frankrijk.
De Europarlementariërs herhaalden hun oproep aan de Europese Unie om elke relatie met het Iraanse regime afhankelijk te maken van het stoppen van de executies, martelingen en zijn gemene activiteiten in het buitenland.
Daarnaast riepen zij de Europese Unie op om onmiddellijk actie te ondernemen om het leven van ter dood veroordeelde gevangenen te redden.

De 22 leden van het Europees Parlement wezen er in hun brief ook op dat het Iraanse regime het hoogste aantal executies per hoofd van de bevolking uitvoert en ook het hoogste aantal executies van vrouwen ter wereld, en dat dit een schande is voor de hedendaagse mensheid. Zij onderstreepten ook dat de meeste executies in het volste geheim worden uitgevoerd, na foltering en gedwongen bekentenissen. De Europarlementariërs benadrukten dat van de honderden gevangenen die vorig jaar zijn geëxecuteerd velen zijn gedood op beschuldiging van “moharebeh”. Zij spraken ook hun bezorgdheid uit over het stijgende aantal executies van etnische en religieuze minderheden in Iran.

Zij veroordeelden krachtig het aanhoudende gebruik van de doodstraf door het regime en de onderdrukking van de fundamentele vrijheden.
Op 17 februari 2021 werd in een gruwelijke daad Zahra Esmaili, een ter dood veroordeelde vrouwelijke gevangene die kort voor haar executie aan een hartaanval overleed nadat zij getuige was geweest van de executie van 16 andere gevangenen, opgehangen in de Gohardasht-gevangenis in Karaj. De onmenselijke omstandigheden in gevangenissen worden vaak toegeschreven aan de dood van gevangenen, zoals de dood van Behnam Mahjoubi.

Zoals de Europarlementariërs stelden is de brute minachting waarmee het Iraanse regime gevangenen executeert om protesten te voorkomen volledig in strijd met de Europese waarden. Daarom eisten de EP-leden de volledige verzekering van de EU dat hooggeplaatste EU-functionarissen de EU-Iran handelstop niet zullen bijwonen en dat de EU haar betrekkingen met het Iraanse regime zal laten afhangen van de eerbiediging van de mensenrechten en de fundamentele vrijheden.