3 juni 2021 – Volgens berichten uit de Centrale Gevangenis van Semnan heeft het ministerie van Inlichtingen van het klerikale regime druk uitgeoefend op Maryam Akbari Monfared.

Het ministerie van Inlichtingen heeft mevrouw Akbari Monfared op 9 maart 2021 naar de gevangenis van Semnan verbannen. Ze hebben haar opgesloten in een kamer van 4 vierkante meter tussen gewone criminelen, meestal verslaafden. Het ministerie volgt haar zaak op de voet en heeft de autoriteiten van de Semnan Gevangenis verboden om ook maar één van haar verzoeken in te willigen.

In hun meest recente maatregelen om Maryam Akbari Monfared onder druk te zetten, staat het ministerie van Inlichtingen haar niet toe haar cel uit te gaan voor frisse lucht. Ook hebben zij andere gevangenen gewaarschuwd niet met haar te praten.

Het ministerie heeft ook Maryam’s bezoektijd aan haar familie beperkt, die een lange afstand van Teheran aflegt om haar te zien.

Aan politiek gevangene Maryam Akbari Monfared worden de meest fundamentele rechten van een gevangene ontzegd, waaronder toegang tot kranten, medische behandeling en gevangenisverlof.

Mevrouw Akbari Monfared heeft slechts zeer beperkte tijd om vanuit de veiligheidsdienst van de gevangenis haar dagelijkse telefoontjes te plegen en in aanwezigheid van een gevangenisbewaker.

Haar opsluiting in de algemene afdeling is in strijd met het beginsel van de scheiding van strafbare feiten.

Maryam Akbari Monfared heeft drie dochters en zit haar 12e jaar in de gevangenis uit. Zij werd gearresteerd op 31 december 2009, na de geweldige opstand op 27 december van dat jaar die de pijlers van het regime deed wankelen. In juni 2010 heeft de revolutionaire rechtbank van Teheran haar wegens ‘Moharebeh’ tot 15 jaar gevangenisstraf veroordeeld op beschuldiging van “lidmaatschap van de belangrijkste Iraanse oppositie”, een beschuldiging die mevrouw Akbari nooit heeft aanvaard. Zij zit in de gevangenis zonder ook maar één dag verlof sinds de dag dat zij werd gearresteerd. Zij lijdt aan een schildklierafwijking en gewrichtsreuma.

De zus en broer van Maryam Akbari werden geëxecuteerd tijdens de massamoord op politieke gevangenen in de zomer van 1988. Nog twee broers van haar werden geëxecuteerd tijdens de massa-executies in het begin van de jaren ’80.