23 juni 2021 – Michelle Bachelet, de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de VN, noemde de vooruitzichten voor de mensenrechten in Iran zorgwekkend. Verwijzend naar de arrestatie, vervolging en executie van demonstranten, burgeractivisten, advocaten en mensenrechtenactivisten in Iran, beschreef zij de vooruitzichten voor mensenrechten in Iran als schokkend.

Michelle Bachelet zei, verwijzend naar een recent rapport van de secretaris-generaal van de VN: “Over het algemeen biedt dit rapport een schokkend vooruitzicht voor Iraanse mannen en vrouwen van alle religies, etnische groepen en sociale klassen. We betreuren het dat het kader van politieke participatierechten in Iran niet in overeenstemming is met internationale normen.”
Mensenrechtencommissaris Michelle Bachelet herinnerde eraan: “De benarde economische situatie in Iran heeft geleid tot publieke onvrede en protesten. Aan de andere kant hebben de Iraanse autoriteiten in de politieke arena laten zien dat ze geen zin hebben om zinvolle hervormingen door te voeren.”

De onderdrukking van de protesten van november 2019 is de meest ongekende repressie in decennia!

In de verklaring staat expliciet: “Het bestaan van sancties doet op geen enkele manier afbreuk aan de verantwoordelijkheid van de Iraanse regering om de verspreiding van het coronavirus onder de mensenrechtenwetgeving te voorkomen, vooral met betrekking tot de verspreiding van het virus in gevangenissen en de medische behandeling van gevangenen.”
Verwijzend naar het rapport van de secretaris-generaal van de VN over het wijdverbreide gebruik van de doodstraf in Iran, ook voor van misdaden die volgens het internationale recht niet als een ernstig misdrijf worden beschouwd, zei mevrouw Bachelet, dat veel van deze straffen gebaseerd zijn op gedwongen bekentenissen van gemartelde gevangenen.

De Hoge Commissaris voor de Mensenrechten merkte op dat in 2020 ten minste 267 mensen zijn geëxecuteerd in Iran, waarvan er slechts 91 werden gemeld. In 2021 zijn tot nu toe meer dan 95 mensen geëxecuteerd. Meer dan 80 kinderen zitten nu in de dodencel en de executie van vier van hen staat voor de deur.

De Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de VN noemde het harde optreden tegen protesten in Iran in november 2019 “de ergste vorm van staatsgeweld tegen demonstranten in decennia”. Zij voegde eraan toe dat de Iraanse autoriteiten geen reactie wilden geven op mensenrechtenschendingen tijdens het harde optreden tegen demonstranten in 2019.