Tijdens de arrestatie was hij 17 jaar oud.
Woensdagochtend 24 november 2021 heeft het regime van Iran Arian Abdolali, die ten tijde van zijn arrestatie 17 jaar oud, was na 8 jaar gevangenschap geëxecuteerd.

Het misdadige regime heeft hem 7 keer naar de galg gebracht voor een schijnexecutie met het doel hem geestelijk te martelen. Hij werd op woensdag 24 november 2021 in Ghohardasht gevangenis opgehangen, ondanks de uitgebreide internationale oproepen en bezwaren en zonder het van tevoren aan te kondigen en zonder een laatste bezoek van zijn familie. Zijn executie is een zoveelste schending van de internationale verdragen en conventies, waaronder de internationale conventie inzake burgerrechten en politieke rechten en de conventie inzake kinderrechten.

Verder executeerde de gerechtelijke macht van het regime van de moellahs in de stad Jasoudj op dinsdag 23 november een jong echtpaar. In oktober van dit jaar heeft het regime van de moellahs tenminste 19 mensen, onder wie een vrouw, geëxecuteerd in de gevangenissen Ghohardasht en Qezal Hesar in Karaj, en in gevangenissen in Qazvin, Qom, Isfehan, Zahedan, Mashhad, Shiraz, Kerman en Rasht.

We veroordelen de onmenselijke executie van Arman Abdolali en daarbij vragen we de onmiddellijke actie van de VN en de mensenrechtenorganisaties om de executie van de tot de dood veroordeelde gevangenen, vooral mensen die tijdens de arrestatie of het plegen van een delict minderjarig waren, tegen te houden.

Het regime van Iran moet naar de Veiligheidsraad van de Verenigde naties gesleept worden vanwege de schending van de rechten van de mens. Het theocratische regime moet vervolgd worden wegens zijn meer dan vier decennia van misdaden tegen de menselijkheid en genocide.

Liz Throssell, de woordvoerster van de Hoge Commissaris voor de mensenrechten van de VN heeft gezegd dat zij de vandaag (op 24 november) uitgevoerde executie van Arman Abdolali in Iran veroordelen. Zijn leeftijd was tijdens het hem toegedichte delict onder de 18. Deze stellingname is gepubliceerd op de site van de VN mensenrechtencommissie.

Deze zaak is zorgwekkend en schokkend want ondanks interventie van verscheidene partijen waaronder rechtstreekse verzoek van de VN Hoge Commissaris voor de mensenrechten aan Iran, werd hij geëxecuteerd.

Volgens de internationale wetgeving voor de mensenrechten is executie van kinderen absoluut verboden …

We uiten ook onze afschuw over het feit dat Arman Abdolali in de afgelopen twee maanden zes keer naar de isoleercel werd gebracht voor een nepexecutie alvorens hij uiteindelijk op 24 november werd geëxecuteerd.

In Iran zitten nog meer dan 85 mensen in de dodencel voor misdaden die zij als kind zouden hebben begaan. Abdolali is de tweede jeugdige delinquent die dit jaar tot dusver in Iran is geëxecuteerd.

Joseph Borrell: De Europese Unie veroordeelt de executie van Arman Abdolali met harde woorden.

“De Europese Unie veroordeelt deze executie met klem”, zei Joseph Borrell, hoofd buitenlands beleid van de Europese Unie.
Hij voegde eraan toe: “De Europese Unie herinnert er eens te meer aan dat doodstraffen voor misdrijven die zijn gepleegd door personen jonger dan 18 jaar in strijd zijn met de internationale verplichtingen uit hoofde van het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten en het Verdrag inzake de rechten van het kind, die beide door Iran zijn ondertekend.”