21 januari 2022 – De Iraanse christen Mahrokh Ghanbari is al jaren het slachtoffer van vervolging. Nu hangt haar een nieuwe gevangenisstraf boven het hoofd omdat ze vasthoudt aan haar geloof.

Volgens mensenrechtenactivisten wordt de 64-jarige Iraanse christen Mahrokh Ghanbari (foto) opnieuw geconfronteerd met represailles van de rechterlijke macht van het regime. De voormalige moslimvrouw, die het christelijk geloof heeft aangenomen, woont in de stad Karaj bij Teheran. Omdat zij haar geloof trouw blijft wordt zij beschuldigd van vermeende “propaganda tegen het regime”.

Mahrokh Ghanbari is al jaren het slachtoffer van vervolging. In december 2018 werd ze kort voor Kerstmis in haar huis gearresteerd, samen met vier andere christelijke vrouwen. Leden van de inlichtingendienst van het regime doorzochten de flat en namen mobiele telefoons, Bijbels en andere christelijke geschriften in beslag.

Mahrokh Ghanbari werd vervolgens tien dagen in de gevangenis vastgehouden en aan urenlange ondervragingen onderworpen. Medio januari 2019 werd de christin aangeklaagd wegens “misdrijven tegen de staatsveiligheid” en werd haar gevraagd haar bekering tot het christendom ongedaan te maken. Zij weigerde en drong aan op haar recht om in Jezus Christus te geloven.

Om die reden werd zij in juli 2019 door een rechtbank van het regime veroordeeld tot een jaar gevangenisstraf. Van oktober 2019 tot maart 2020 zat zij een deel van die straf uit in de Kachui gevangenis in de stad Karaj, waarna zij voorlopig werd vrijgelaten. De rechterlijke macht verbood haar toen contact te hebben met andere christenen. Mahrokh Ghanbari lijdt nog steeds onder het geestelijk trauma van haar verblijf in de gevangenis en nu hangt haar een nieuwe gevangenisstraf boven het hoofd.

Moslims die zich bekeren tot het christendom worden door de islamitische wetten in Iran zwaar gestraft, tot en met de doodstraf. Christenen met een moslimverleden mogen in Iran geen kerkgemeenschappen stichten. Daarom vormen zij huiskerken en komen bijeen in particuliere huizen om te aanbidden. Maar steeds weer worden ze het slachtoffer van invallen door de geheime dienst. De leden van de huiskerken worden gearresteerd en tot lange gevangenisstraffen veroordeeld onder de algemene beschuldiging van “het in gevaar brengen van de staatsveiligheid”. Mensenrechtenactivisten doen een beroep op de wereldgemeenschap om op te komen voor de vervolgde christenen in Iran. Wereldwijde aandacht en massale publieke druk zijn dringend nodig om de vervolging van christenen in Iran te stoppen.