28 mei 2022 – Zo’n 5000 baby’s, die verspreid over het gehele land in de laatste 10 dagen op straat werden achtergelaten, markeren een maatschappelijke catastrofe in Iran. Mohammad Reza Mahboubfar, een deskundige en onderzoeker op het gebied van vooruitgangsplanning en maatschappelijke risico’s maakte dit tijdens een interview bij de staatsmedia bekend. (Het door de staat geleide Ruydad24.com, 28 mei 2022)

5000 baby’s in 10 dagen op straat aan hun lot overgelaten, dat betekent 500 pasgeborenen in de steek gelaten, elke dag!

Mahboubfar zei ook, dat wel dagelijks, kenmerkend in Iran, tussen de 2000 en 2500 foetussen en zuigelingen, of wel worden geaborteerd, of op straat worden achtergelaten.

Met een verwijzing naar de tsunami van oplopende prijzen gedurende de laatste twee ẚ drie jaar, zei hij dat dit een plausibele verklaring is voor de toename van het aantal baby’s dat op straat wordt achtergelaten.

“In de realiteit waar de armoedegrens, bepalend of je fatsoenlijk kan wonen of niet, 80 of 90 procent van de bevolking heeft bereikt, leven in Teheran en andere grote steden 40 miljoen mensen in sloppen of hebben nauwelijks onderdak. Zo’n 30 miljoen mensen huren huizen en moeten 50% van hun inkomen aan de huur besteden. Er blijft niets over voor onderwijs, gezondheid en ontspanning door de hoge kosten. Het resultaat is ook dat er voor 40 miljoen mensen geen geld is voor voorbehoedsmiddelen.”

Mahboubfar beklemtoonde ook dat het plan voor Bevolkingsgroei in Iran een dubbele crisis heeft veroorzaakt en de aanleiding is van vergroting en vermenigvuldiging van de maatschappelijke ellende. Maatgevende cijfers over het aantal maatschappelijke ziektes en de feminisatie van de armoede, aan de ene kant, en de toenemend economische druk de onmogelijkheid voor mensen om te trouwen en kinderen te krijgen anderzijds, hebben geleid tot een toestand waarin vele gezinnen zeer terughoudend zijn om kinderen te krijgen.

Met het aannemen van het plan voor Bevolkingsgroei, is de toestand voor kwetsbare groepen veel moeilijker geworden, omdat de mogelijkheid tot abortus en het gebruik van voorbehoedsmiddelen zeer beperkt is.

Voor de inwerkingtreding van deze wet verschaften gezondheidscentra en centra voor maatschappelijk werk gratis voorbehoedsmiddelen aan behoeftigen en in armoede levenden, waaronder daklozen. Het belangrijkste gevolg van het plan voor Bevolkingsgroei is de toename in het aantal abortussen in Iran.

Volgens het Ministerie van Gezondheid overlijden elke dag duizenden foetussen in Iran als gevolg van legale en illegale abortus. Aan deze officiële cijfers moeten niet-officiële en niet-geregistreerde aantallen abortussen en duizenden baby’s, die op straat worden achtergelaten, worden toegevoegd.

De schokkende tragedie van 5000 baby’s, in 10 dagen op straat achtergelaten, was aan de orde op het ogenblik dat de Hoogste Leider van het regime, Ali Khamenei, opriep tot vergroting van het bevolkingsaantal, in zijn laatste decreet.