15 juni 2022 – De website van de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties berichtte op 15 juni 2022 vanuit Genève. De speciale rapporteurs van de VN spraken hun grote bezorgdheid uit over het gewelddadige optreden tegen het maatschappelijk middenveld in Iran, waaronder vakbondsleden en leraren die werden gearresteerd omdat ze protesteerden tegen lage lonen en slechte arbeidsomstandigheden. Zij drongen erop aan dat degenen die verantwoordelijk zijn voor het gebruik van buitensporig geweld ter verantwoording worden geroepen door middel van alomvattende onderzoeken en dat zij aan een onafhankelijk onderzoek worden onderworpen.

De volgende deskundigen hebben deze verklaring afgelegd:

 • De heer Dr .Javaid Rehman, speciaal rapporteur voor de situatie van de mensenrechten in Iran;
 • De heer Clément Nyaletsossi Voule, speciaal rapporteur voor het recht op vrijheid van vreedzame vergadering en vereniging;
 • Mevrouw Irene Khan, speciaal rapporteur voor het recht op vrijheid van mening en meningsuiting;
 • Mevrouw Alexandra Xanthaki, speciaal rapporteur op het gebied van culturele rechten
 • Mevrouw Mary Lawlor, speciaal rapporteur voor de situatie van mensenrechtenactivisten;
 • De heer Prof Michael Fakhri, speciaal rapporteur voor het recht op voedsel;
 • Dr.Miriam Estrada-Castillo (voorzitter-rapporteur),
 • De heer Dr. Mumba Malila (vice-voorzitter),
 • Mevrouw Elina Steinerte,
 • De heer Matthew Gillett,
 • Mevrouw Priya Gopalan,
 • Werkgroep inzake willekeurige detentie.

Een uittreksel uit deze verklaring is als volgt:

GENÈVE (15 June 2022) – VN-mensenrechtendeskundigen* hebben vandaag hun ernstige bezorgdheid geuit over het gewelddadige optreden tegen het maatschappelijk middenveld in Iran, onder meer tegen leden van werknemersvakbonden en leraren die zijn gearresteerd omdat zij protesteerden tegen hun lage salarissen en slechte arbeidsomstandigheden, en hebben erop aangedrongen dat degenen die verantwoordelijk zijn voor het gebruik van buitensporig geweld ter verantwoording worden geroepen door middel van alomvattende en onafhankelijke onderzoeken.

“Wij zijn verontrust over de recente escalatie van naar verluidt willekeurige arrestaties van leraren, verdedigers van de arbeidsrechten en vakbondsleiders, advocaten, mensenrechtenverdedigers en andere actoren van het maatschappelijk middenveld,” aldus de deskundigen.

In het afgelopen jaar heeft de Iraanse vakvereniging van leraren verscheidene landelijke protesten georganiseerd over de arbeidsomstandigheden en de lage lonen, alsook om te protesteren tegen de arrestatie van leraren en de beperkingen op openbaar onderwijs voor iedereen. Op 1 mei 2022, ter gelegenheid van de Internationale Dag van de Arbeiders en de Dag van

de Leraren in Iran, hebben leraren in een aantal steden in het hele land geprotesteerd, samen met werknemersvakbonden, waaronder de Bond van Arbeiders van Teheran en de Busonderneming van de voorsteden.

Voorafgaand aan de protesten op 1 mei en tot 24 mei 2022 werden meer dan 80 leraren gearresteerd of gedagvaard door de veiligheidstroepen of de rechterlijke macht en werden de huizen van verscheidene vakbondsleden en leraren binnengevallen. Geen van de leraren kreeg toegang tot een advocaat. De autoriteiten gaven verklaringen uit waarin zij beweerden dat de arrestaties het gevolg waren van “infiltratie van aan het buitenland gelieerde elementen in de gelederen van leraren en arbeiders”, die een bedreiging vormden voor de orde en de veiligheid van het land.

Sinds begin mei zijn er in verschillende steden en regio’s in Iran protesten uitgebroken naar aanleiding van het besluit van de regering om de subsidies op voedselproducten te verlagen. Minstens vijf betogers zijn gedood ten gevolge van buitensporig geweld door de veiligheidstroepen. Daarnaast braken in Khoezistan protesten uit nadat op 23 mei in Abadan een gebouw van 10 verdiepingen instortte, waarbij meer dan 40 doden vielen en velen werden vermist. De demonstranten bekritiseerden de autoriteiten wegens nalatigheid en corruptie bij het verlenen van toestemming voor de bouw van het gebouw, ondanks het advies van deskundigen om dit niet te doen.

Mary Lawlor, Speciaal VN-rapporteur voor de situatie van mensenrechtenactivisten
@MaryLawlorhrds

Ik ontvang verontrustende berichten over een vermeend grootschalig optreden tegen mensenrechtenverdedigers en vakbondsleden van leraren in #Iran in de afgelopen dagen en weken. Opkomen voor arbeidsrechten is geen misdaad en degenen die gearresteerd zijn voor hun vreedzame mensenrechtenwerk moeten worden vrijgelaten.

De deskundigen zeiden: “Wij maken ons grote zorgen over het feit dat de autoriteiten in de eerste plaats met veiligheidsmaatregelen reageren, waarbij buitensporig geweld wordt gebruikt tegen demonstranten, met wat een actief beleid lijkt te zijn om de daders af te schermen en te voorkomen dat zij ter verantwoording worden geroepen.

“De repressie vindt plaats tegen de achtergrond van een uiterst penibele economische situatie, die door de autoriteiten zelf wordt erkend.”