Het Brusselse Hof van Beroep verbiedt de Belgische regering tijdelijk om Asadullah Asadi naar Iran te sturen

Het Brusselse Hof van Beroep heeft de Belgische regering tijdelijk verboden de terroristische diplomaat Asadullah Asadi naar Iran te sturen.
De rechtbank buigt zich woensdag 27 juli over de zaak en de minister-president, de minister van Buitenlandse Zaken en de minister van Justitie van België moeten daarbij aanwezig zijn.
– In een spoedzitting heeft de rechtbank besloten de uitlevering van de terroristische diplomaat aan het Iraanse regime tijdelijk uit te stellen. Eisers moeten de mogelijkheid hebben om de nodige juridische en juridische maatregelen te nemen voor een inhoudelijke gerechtelijke procedure.

Verdrag met moellahs
Verdere schending van de mensenrechten in Iran en aanmoediging van verder terrorisme en gijzeling

Na veel gedraai heeft het Belgische parlement op 21 juli een schandelijk verdrag met de heersende theocratie in Iran goedgekeurd om gevangenen uit te wisselen.
Elke verplaatsing van misdadigers die verantwoordelijk zijn voor terrorisme en schendingen van de mensenrechten, zonder de wettelijk opgelegde straf uit te zitten, is het aanmoedigen en aanbieden van losgeld voor terrorisme en schendingen van de mensenrechten en een schending van de internationale wetten en resoluties van de VN-Veiligheidsraad.
Vele prominente juristen verklaarden dat het verdrag tussen Iran en België een duidelijke schending is van resolutie 1373 van de VN-Veiligheidsraad.
Het verdrag werd goedgekeurd ondanks de wijdverspreide en verenigde oppositie van Iraanse vluchtelingen, Belgische oppositiepartijen en mensenrechtenadvocaten en -verenigingen, maar ook van sommige partijen en parlementsleden die deel uitmaken van de regeringscoalitie, die probeerden het verdrag van de agenda van het parlement te schrappen en het ook een stigma noemden dat het klerikale regime ertoe zou aanzetten nog meer terrorisme in België en Europa te plegen. Dit verdrag werd van bij het begin in het geheim ondertekend en werd in de laatste weken van de parlementaire werkzaamheden met spoed aan het parlement voorgelegd. Het werd ingeklemd tussen verschillende andere verdragen, waardoor zelfs de tegenstanders van de regeringscoalitie voor een voldongen feit werden gesteld en met een beroep op de welbekende hefboom van de “nationale veiligheidsbehoeften” vóór stemden.
Het schandelijke verdrag tussen Iran en België is een spectaculaire mislukking, zowel strategisch als moreel. Het ondermijnt niet alleen de wereldwijde strijd tegen het terrorisme, maar is ook een groen licht voor de peetvader van het terrorisme in Teheran om in Europa verwoestingen aan te richten.

Belgisch parlement stemt over schandalige gevangenenruil met Iraans regime

Het Belgische parlement is woensdag voor zijn zomervakantie bijeengekomen voor zijn laatste zitting om de stemming af te ronden over een omstreden akkoord met het Iraanse regime dat kan leiden tot de vrijlating van de veroordeelde Iraanse diplomaat-terrorist Assadollah Assadi.

Zelfs met de goedkeuring van dit wetsvoorstel is er een periode van een maand voordat het bindend wordt. Dit biedt een periode voor juridische en politieke maatregelen om te voorkomen dat terroristen van het Iraanse regime naar Iran worden overgebracht, in het bijzonder Assadollah Assadi en zijn medeplichtigen, en anderen die in de toekomst hun toevlucht kunnen nemen tot terrorisme en schendingen van de mensenrechten op Belgische bodem.

Het Belgische parlementslid Darya Safai zei woensdag in een interview met de Perzische editie van Iran International dat de Belgische regering leden van haar regerende coalitie onder druk heeft gezet om, tegen hun standpunten in, in te stemmen met het wetsvoorstel van de regering over de uitwisseling van gevangenen met het Iraanse regime. In feite is de goedkeuring van dit wetsvoorstel, dat een overeenkomst met de duivel is, nog gevaarlijker voor het nationaal belang van België, voegde Safai eraan toe. Ze kunnen misschien één Belgische burger vrij krijgen, legde Safai uit, terwijl ze het leven van veel meer Europese burgers in gevaar brengen en het terrorisme van Teheran veel actiever zal worden op Europees grondgebied.

Hossein Shariatmadari, hoofdredacteur van het dagblad Kayhan, de spreekbuis van de Opperste Leider van het Iraanse regime Ali Khamenei, uitte woensdag nieuwe dreigementen. “Als Iraanse burgers geen veiligheid genieten in Europese steden, waarom zouden Europese burgers dan wel veiligheid genieten in Iran?” schreef hij.

Er zij op gewezen dat miljoenen Iraanse ballingen op dit ogenblik in veiligheid leven in Europa. Shariatmadari en andere functionarissen van het regime maken zich alleen zorgen over de terroristen, agenten en handlangers die door Teheran zijn uitgezonden en die zijn gearresteerd en veroordeeld voor hun terroristische daden en andere illegale maatregelen op het Groene Continent.

Anderzijds lopen alle buitenlandse toeristen en Iraanse onderdanen met een dubbele nationaliteit altijd het risico om in Iran door het regime te worden gearresteerd. Zij worden beschouwd als een prooi voor de moellahs en in het bijzonder voor de Revolutionaire Garde (IRGC).

Er worden momenteel minstens 19 gijzelaars vastgehouden door het regime in Iran en het aantal zou natuurlijk veel hoger kunnen liggen.

De Belgische minister van Justitie Vincent Van Quickenborne werd dinsdag ondervraagd door parlementsleden van de oppositie, waarbij hij zei dat de Belgische regering dit wetsvoorstel voor de uitwisseling van gevangenen aan het Parlement heeft voorbereid op basis van hun overleg met de Belgische staatsveiligheidsdienst en dat zij geloven dat een dergelijk wetsvoorstel toekomstige gijzelingen door het regime van de moellahs in Iran zou voorkomen.

De parlementsleden van de oppositie vroegen zich echter af waarom er geen ambtenaren van de Belgische Staatsveiligheidsdienst in het parlement aanwezig zijn voor ondervraging en welke garanties er bestaan dat een dergelijk wetsontwerp toekomstige gijzelnemingen door Teheran zou voorkomen.

De dienst heeft de parlementsleden meegedeeld dat er zich ongeveer 200 Belgische burgers in Iran bevinden, en voegde eraan toe dat zelfs leden van de Belgische diplomatieke missie in het land niet gevrijwaard zijn van de dreiging van gijzelneming. Wat Brussel weigert te erkennen is het feit dat het sussen van het terroristische regime van Iran Teheran alleen maar zal aanmoedigen om zijn steun voor terrorisme en gijzelingen op te voeren.

Na de dreigementen van Shariatmadari zijn sommige analisten van mening dat het Iraanse regime praktisch al een nieuwe ronde van gijzelingen is begonnen. In de afgelopen jaren is een aanzienlijk aantal Europese onderdanen in Iran gearresteerd en tot gevangenisstraffen veroordeeld. Alleen al in de afgelopen maanden zijn een Belgische medische hulpverlener en een Nederlandse burger in Iran gearresteerd en veroordeeld. Veel details over de reden waarom zij werden gearresteerd en zulke straffen kregen opgelegd, blijven onduidelijk.

Dit wijst erop dat het gijzelingsbeleid van Teheran is geïntensiveerd, vooral na de rechtszaken tegen Assadi in Brussel en de voormalige ambtenaar van het Iraanse regime Hamid Nouri in Stockholm. Nouri is veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf voor zijn rol in het bloedbad dat in de zomer van 1988 onder meer dan 30.000 politieke gevangenen werd aangericht.

Achtergrond

Het proces waardoor dit wetsontwerp werd goedgekeurd was allesbehalve eenvoudig voor de Belgische regering. Vanaf de eerste uren hebben Iraniërs in heel Europa en de VS manifestaties gehouden voor de Belgische ambassades en consulaten om te protesteren tegen de deal en zijn zij een campagne gestart om politieke, juridische en wetenschappelijke hoogwaardigheidsbekleders over de hele wereld in te lichten over het complot tussen Brussel en Teheran. Uit 24 landen stroomden protestbrieven Brussel binnen, waaronder boodschappen van Senator Robert Menendez, voorzitter van de Commissie Buitenlandse Betrekkingen van de Amerikaanse Senaat, aan tientallen leden van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, en verder van Europese hoogwaardigheidsbekleders en leden van het Europees Parlement, parlementsleden, Nobelprijswinnaars, en religieuze en juridische figuren.

De protesten veranderden in een grote internationale campagne ter ondersteuning van de rechtsstaat.
Belgisch parlementslid Michael Freilich zei specifiek: “We kunnen dit niet alleen doen” en de aanname van dit wetsvoorstel voorkomen, en dit is precies waarom we uw steun en campagne nodig hebben.

Deze immense politieke druk leidde ertoe dat de zitting van 5 juli van de Commissie Buitenlandse Zaken van het Belgische Parlement, die de regering in minder dan 30 minuten wilde afronden, meer dan vier uur duurde en werd uitgesteld tot de volgende dag, zijnde woensdag 6 juli. Leden van de Belgische oppositie, vergezeld door een aanzienlijk aantal parlementsleden van de regerende coalitiepartijen, beschreven het wetsvoorstel van de regering als onbegrijpelijk, onlogisch, en zelfs gevaarlijk.

Dankzij de intense eerste campagne en de talrijke maatregelen die aan het initiatief ten grondslag lagen, is een lange reeks bewijzen en documenten naar voren gebracht, samen met de vele protesten, over de catastrofale gevolgen van het terugsturen van Assadi, de veroordeelde diplomaat-terrorist van het Iraanse regime, naar Iran, zowel voor het Iraanse volk als voor België.

De Commissie Buitenlandse Betrekkingen verklaarde dan ook meer dan 24 uur nodig te hebben om alle teksten en discussies te evalueren en een definitief document aan het Belgische parlement voor te leggen. De parlementaire zitting werd daarom uitgesteld tot donderdag 14 juli.

Assadi werd veroordeeld voor het beramen van een bomaanslag op een bijeenkomst in 2018 ter ondersteuning van de Iraanse oppositiecoalitie, in de buurt van Parijs, die werd bijgewoond door duizenden mensen en honderden politieke hoogwaardigheidsbekleders uit de hele wereld. Gelukkig werd de aanslag verijdeld door Europese rechtshandhavingsautoriteiten, wat leidde tot de arrestatie en veroordeling van Assadi en zijn drie medeplichtigen. De vrijlating van Assadi zou een nieuw dieptepunt zijn in de geschiedenis van de toegeeflijkheid ten aanzien van dictaturen door westerse regeringen.

Positie van de Belgische parlementsleden tegenover het beschamende wetsvoorstel voor vrijlating van terrorist Assadollah Assadi

21-07-2022
Theo Franken, Minister van Immigratie van België (2014-2018), hoofd van de Belgische delegatie in de NAVO, lid van de Defensiecommissie van het Parlement:
“De goedkeuring van de overeenkomst met het Iraanse regime om de superterrorist Assadi uit te leveren aan het kwaadaardige regime van Iran is schokkend. Het Belgische parlement koos de verkeerde kant van de geschiedenis wat betreft het akkoord met het Iraanse regime. Wat een vreselijke keuze. De dag dat de moellahs weer aanvallen, zal ik Vivaldi aan deze stemming herinneren.”

Darya Safai, een lid van het Belgische parlement, nam stelling tegen de goedkeuring van het beschamende wetsvoorstel om de terrorist Assadollah Assadi vrij te laten:
“20 juli 2022, een zwarte dag in de geschiedenis: het akkoord (met het regime) van Iran werd goedgekeurd in het Belgische parlement. Een pact met de duivel dat de vrijheid van een veroordeelde terrorist zal garanderen. Satan is opgewonden om meer terroristische operaties te overwegen. Er was zelfs een oorlog gaande in het parlement. We hebben er alles aan gedaan om (het wetsvoorstel) terug te draaien. De vechtlust die we hebben getoond is een overwinning op Satan. Ik ben erg trots op al onze groepsleden en ook veel Iraniërs die zich bij deze strijd hebben aangesloten. Deze strijd is nog niet voorbij! We zullen ons nooit overgeven! Hannah Arendt (Duits-Amerikaanse filosoof) zei: ‘Degenen die zeggen dat ze het minste van alle kwaden hebben gekozen, vergeten al snel dat ze beslist voor het kwaad hebben gekozen.’”

Georges Dallemagne, lid van het Belgische parlement:
“De schandelijke stem van het Belgische parlement voor de overplaatsing van de door de Belgische rechterlijke macht veroordeelde terroristen van het Iraanse regime, betekent overgave aan het terrorisme van het Iraanse regime.”

Michael Freilich, lid van het Belgische parlement:
“De veroordeling van de goedkeuring van de uitwisseling van gevangenen voor de vrijlating van de terrorist Assadi is een schandaal. De Groenen zijn tegen ratificatie, maar stemmen er toch voor. Als dit geen stemmenmachine is, wat dan wel!?”

Peter de Roover, de leider van de Belgische oppositie:
“Met de goedkeuring van het akkoord over de uitwisseling van gevangenen met het Iraanse regime wordt België het zwakke punt van Europa in de strijd tegen het terrorisme. De meerderheid van de regerende coalitie bereikte het laagste punt op de laatste dag van de bijeenkomst door de overeenkomst met het Iraanse regime goed te keuren, waardoor Assadi, een veroordeelde terrorist, veilig kan vertrekken. Onbegrijpelijk dat België Europa’s zwakke punt wordt in de internationale strijd tegen terrorisme.” (21 juli)