27 november 2022 – De wijdverbreide arrestatie van demonstranten die de afgelopen 73 dagen tijdens vreedzame demonstraties door het moellah-regime zijn opgepakt is een voorbeeld van ontvoering. Het Iraanse regime beschiet zijn eigen burgers met oorlogskogels. Met deze kogels zijn tijdens de vreedzame demonstraties minstens 65 kinderen in de leeftijd van 2 t/m 16 jaar gedood.

Volgens het “Comité voor het volgen van de toestand van gedetineerden” zijn er onder de arrestanten ten minste 65 kinderen onder de 18 jaar, en volgens de ontvangen rapporten hebben de veiligheidsagenten veel van de gedetineerden gearresteerd met “buitensporige en onnodige gewelddaden”.

“In sommige gevallen waarin mensen in hun huizen werden gearresteerd gingen arrestaties gepaard met bedreigingen met mishandeling en arrestatie van andere familieleden, nachtelijke aanvallen op huizen, waarbij voordeuren werden vernietigd, en arrestaties zonder arrestatiebevel door gewapende agenten”.

In het derde rapport van het Comité wordt gesproken over “lichamelijke martelingen en bedreiging met verkrachting”. Ook staat er dat “sommige arrestanten bedreigd [zijn] met arrestatie en mishandeling van familieleden”. Het rapport bevat ook berichten over het afleggen van gedwongen valse bekentenissen op TV. Dit laatste is al decennia de standaardmethode van de veiligheidsorganen zoals de Inlichtingendienst van de Islamitisch Revolutionaire Garde.

In dit rapport worden enkele gedetineerden geciteerd die zeiden dat ze “midden in de nacht lange tijd werden ondervraagd en dat tijdens het verhoor het geluid van martelingen en mishandelingen van andere gevangenen uit andere cellen te horen was”.

De publicatie van dit rapport op vrijdag 11 november viel samen met de verzending van een brief van mensenrechtenorganisatie Amnesty International aan de Verenigde Naties, ondertekend door meer dan een miljoen mensen, waarin het Mensenrechtencomité van de Verenigde Naties werd gevraagd om onmiddellijk een mechanisme op te zetten om de misdaden tegen de demonstranten in de afgelopen twee maanden aan te pakken.

Iraniërs in ballingschap verzamelden zich in New York in solidariteit met de revolutionaire opstand van het Iraanse volk. De deelnemers aan deze bijeenkomst protesteerden tegen het uitblijven van een reactie van UNICEF op het doden van tientallen kinderen in Iran en eisten dat de internationale gemeenschap aandacht zou besteden aan het doden van mensen en kinderen in Iran.