28 januari 2023 – De Europese Unie heeft sancties opgelegd aan nog eens 18 functionarissen en 19 organisaties van het Iraanse regime wegens de aanhoudende ernstige schendingen van de mensenrechten. De EU en haar lidstaten dringen er bij het regime in Iran op aan zijn gewelddadig optreden tegen vreedzame protesten te staken, een einde te maken aan willekeurige arrestaties en alle illegaal vastgehouden personen vrij te laten. De EU roept ook op tot onmiddellijke stopzetting van de executies van demonstranten en tot opheffing van de uitgesproken doodvonnissen.
In een persmededeling van de Raad van de EU van 23 januari 2023 staat onder meer het volgende:

Iran: EU neemt verdere beperkende maatregelen wegens mensenrechtenschendingen

De Raad heeft vandaag besloten 18 personen en 19 instanties toe te voegen aan de lijst van personen, entiteiten en lichamen waarvoor beperkende maatregelen gelden in het kader van de bestaande sanctieregeling, gelet op de mensenrechtensituatie in Iran. Dit gezien hun rol bij het wijdverbreide en onevenredige gebruik van geweld tegen vreedzame demonstranten na de dood van Mahsa Amini.

Op de lijst staan vertegenwoordigers van de regering en het Iraanse parlement (Majles), belangrijke politici en mediafiguren, en hooggeplaatste leden van de Iraanse veiligheidsdiensten, waaronder de Iraanse Revolutionaire Garde (IRGC).

De huidige aanwijzingen zijn ook gericht tegen overheidsinstanties en particuliere ondernemingen die veiligheidsdiensten verlenen en betrokken zijn bij activiteiten die de uitoefening van de vrijheid van meningsuiting verbieden, beperken of criminaliseren.

De beperkende maatregelen van de EU gelden nu voor in totaal 164 personen en 31 organisaties. Het betreft een bevriezing van tegoeden, een reisverbod naar de EU en een verbod om tegoeden of economische middelen te verstrekken aan de op de lijst vermelde personen, instanties en entiteiten. Een uitvoerverbod naar Iran betreft apparatuur die voor binnenlandse repressie kan worden gebruikt en apparatuur voor het onderscheppen van telecommunicatie.

De Europese Unie en haar lidstaten dringen er bij de Iraanse regering op aan haar gewelddadig optreden tegen vreedzame protesten te staken, een einde te maken aan willekeurige detenties om kritische stemmen het zwijgen op te leggen en alle illegaal vastgehouden personen vrij te laten.
De EU blijft Iran oproepen het opleggen en uitvoeren van doodvonnissen tegen betogers onmiddellijk te staken, de opgelegde doodvonnissen in te trekken en een eerlijk proces te verlenen aan alle gedetineerden.

De toevoegingen aan de sanctielijsten volgen op de besluiten van de Raad van 17 oktober, 14 november en 12 december.

Attachments