Ter gelegenheid van Pasen roepen we op tot actie voor de vervolgde christenen in Iran. De Iraanse christenen die, ondanks vervolging en represailles, vasthouden aan hun geloof en hun recht op godsdienstvrijheid verdedigen, hebben de bescherming en hulp van de internationale gemeenschap nodig.

Het regime in Teheran is een van de ergste vervolgers van christenen ter wereld. De onderdrukking van christenen in Iran escaleert altijd met Pasen. Degenen die samenkomen in huiskerken voor paasdiensten worden geconfronteerd met invallen, arrestaties en zware straffen. Dit treft vooral mensen die zich van de islam tot het christendom hebben bekeerd.

In Iran zitten talloze christenen louter en alleen vanwege hun geloof gevangen. Neem de volgende voorbeelden:

Pastor Joseph Shahbazian (59), lid van de Iraans-Armeense christelijke gemeenschap in Teheran, zit sinds augustus 2022 vast in de Evin-gevangenis in Teheran. Daar zit hij een gevangenisstraf van tien jaar uit. De rechterlijke macht van het regime veroordeelde de predikant voor het leiden van een huiskerk waarin ook christelijke bekeerlingen bijeenkwamen voor de eredienst. Hij werd ook veroordeeld tot een verbanning van twee jaar naar een afgelegen gebied in het zuidoosten van Iran en hem werden verschillende burgerrechten afgenomen. Het regime vervolgt de christelijke huiskerken als “groepen die de nationale veiligheid willen ondermijnen”.

Pastor Joseph Shahbazian (59), lid van de Iraans-Armeense christelijke gemeenschap in Teheran, zit sinds augustus 2022 vast in de Evin-gevangenis in Teheran. Daar zit hij een gevangenisstraf van tien jaar uit. De rechterlijke macht van het regime veroordeelde de predikant voor het leiden van een huiskerk waarin ook christelijke bekeerlingen bijeenkwamen voor de eredienst. Hij werd ook veroordeeld tot een verbanning van twee jaar naar een afgelegen gebied in het zuidoosten van Iran en hem werden verschillende burgerrechten afgenomen. Het regime vervolgt de christelijke huiskerken als “groepen die de nationale veiligheid willen ondermijnen”.

Homayoun en Sara

Homayoun Zhaveh, 64, en zijn vrouw Sara Ahmadi, 45, zitten sinds augustus 2022 ook vast in de Evin-gevangenis in Teheran. Beiden werden eind 2020 veroordeeld tot gevangenisstraffen wegens het aanvaarden van het christelijk geloof. Sara Ahmadi werd veroordeeld tot acht jaar gevangenisstraf, en Homayoun Zhaveh tot twee jaar gevangenisstraf. Homayoun Zhaveh heeft de ziekte van Parkinson in een vergevorderd stadium en heeft regelmatig medische zorg nodig, wat gevangenen in Iran wordt ontzegd.

Amnesty International meldt in het in maart gepubliceerde Amnesty Report 2022-2023 dat in 2022 honderden leden van religieuze minderheden in Iran willekeurig werden vastgehouden, vervolgd, lastiggevallen, gemarteld en anderszins mishandeld omdat ze hun geloof beleden of praktiseerden. “De autoriteiten bleven christelijke huiskerken binnenvallen. Ze arresteerden ook willekeurig mensen die zich tot het christendom hadden bekeerd, namen hun eigendommen in beslag, vervolgden hen wegens het in gevaar brengen van de nationale veiligheid en veroordeelden hen tot gevangenisstraffen, boetes en verbanning,” aldus het rapport van Amnesty.

In de World Watch List 2023, gepubliceerd door de niet-confessionele christelijke hulporganisatie Open Doors in januari, stond Iran op de 8e plaats. Dit maakt het regime in Teheran tot een van de ergste vervolgers van christenen ter wereld. In het Open Doors-rapport staat onder meer:

“Christelijke bekeerlingen die de islam hebben verlaten, worden het zwaarst getroffen door schendingen van de godsdienstvrijheid. Deze schendingen worden voornamelijk gepleegd door de overheid en in mindere mate door de samenleving en families van de bekeerlingen. De regering ziet christelijke bekeerlingen als een poging van westerse landen om de islam en de islamitische regering van Iran te ondermijnen.

Leiders van groepen van dergelijke christelijke bekeerlingen, evenals kerkleiders en gewone leden van andere denominaties en kerken die christelijke bekeerlingen steunen, worden gearresteerd, berecht en veroordeeld tot lange gevangenisstraffen wegens “misdaden tegen de nationale veiligheid”.

Terwijl de traditionele Armeense en Assyrische kerken door de staat worden erkend en beschermd, worden hun leden behandeld als tweederangsburgers en worden ze wettelijk gediscrimineerd. Het is hun verboden de lokale taal, het Farsi, te gebruiken bij het uitvoeren van kerkelijke activiteiten of het maken van christelijk materiaal; en de meeste banen zijn gereserveerd voor moslims, met name overheidsinstanties. Daarnaast is het christenen van de Armeense en Assyrische kerken verboden om contact te hebben met (Farsi-sprekende) christelijke bekeerlingen; deze bekeerlingen mogen hun diensten niet bijwonen.”

Meer informatie

Ondanks de ergste repressie hebben Iraanse christenen standvastig weerstand geboden aan de druk van het regime om hen te dwingen van geloof te veranderen. We roepen de internationale gemeenschap op om op te komen voor de vervolgde christenen. Wereldwijde aandacht en massale publieke druk zijn dringend nodig om de vervolging van christenen in Iran te stoppen. De deportaties naar Iran van asielzoekers die bekeerde christenen zijn moeten worden stopgezet omdat ze daar moeten vrezen voor hun leven.