01-09-2023 – Het is met een diep gevoel van verlies en het hoogste respect dat wij onze condoleances bij het overlijden van Professor Eric David, een autoriteit bij uitstek op het gebied van internationaal recht, overbrengen aan zijn familie en collega’s.

PROFESSOR ERIC DAVID werd vooral gewaardeerd om zijn deskundigheid op het gebied van internationaal humanitair recht. Hij was een standvastig pleitbezorger van de families van de massamoorden in Iran in 1988 en verdediger van Iraanse ballingen onder de vijfde Conventie van Genève.

Zijn inzet voor gerechtigheid was meer dan theoretisch en ook in het leiden van tal van rechtsvernieuwende initiatieven.

Wat professor David verder onderscheidde, waren zijn uitzonderlijke persoonlijke kwaliteiten – zijn ontembare doorzettingsvermogen, morele moed en een onwrikbare inzet voor de menselijke waardigheid. Hij leefde een leven gekenmerkt door nederigheid en eenvoud, deugden die zijn professionele prestaties des te opmerkelijker maakten.

Zijn intellectuele nauwgezetheid droeg bij aan de internationale aandacht voor misdaden tegen de menselijkheid en genocide, met name het bloedbad in Iran in 1988.

De nalatenschap van professor Eric David is monumentaal en drukt een blijvende stempel op het gebied van recht en wetgeving.
Dit terwijl professor Eric David de auteur was van honderden juridische en onderzoeksartikelen, boeken en pamfletten die als handboeken worden onderwezen aan Europese universiteiten.

Zijn onschatbare rol in de juridische triomfen van het Iraanse verzet blijft een bewijs van de overwinning van het recht op de middeleeuwse dictatuur die over Iran heerst en van gerechtigheid op onmenselijkheid en achterbakse machinaties op het wereldtoneel. De SMV, en in feite alle voorvechters van gerechtigheid en mensenrechten, zullen voor altijd zijn nagedachtenis koesteren.

Moge zijn ziel rusten in eeuwige vrede.

Stichting voor Mensenrechten Vrienden (SMV)