14 oktober 2023 – In verband met de terreuraanvallen op Israël en zijn burgerbevolking eisen Iraniërs in ballingschap en mensenrechtenverdedigers van de wereldgemeenschap doeltreffende maatregelen tegen het regime in Iran, dat als belangrijkste ondersteuner van verschillende terreurgroepen in het Midden-Oosten wordt beschouwd. De Europese Unie wordt dringend gemaand om de Revolutionaire Garde, het belangrijkste instrument van de dictatuur in Teheran, voor de onderdrukking van de eigen bevolking en oorlog ophitser in het Nabije Oosten, als terreurbeweging te classificeren.

Iran-deskundigen wijzen erop, dat het ophitsen tot oorlog en terreur in het Midden-Oosten, al lange tijd van het regime in Teheran de manier is om de aandacht af te wenden van de crises in Iran en de zich verzettende bevolking nog meer onder druk te zetten en de critici van het regime monddood te maken. Terreurgroepen, die in opdracht van de dictatuur in Teheran optreden en door de Iraanse revolutionaire Garde worden uitgerust en getraind, schrikken niet terug voor wrede massamoorden op de burgerbevolking.

Op 9 oktober hebben parlementariërs uit verschillende Europese landen de EU in een open brief opnieuw opgeroepen om classificatie van de Revolutionaire Garde tot terreurorganisatie. Terwijl zij de terreuraanvallen op Israël ten zeerste veroordelen, wijzen de parlementariërs erop, dat ervan uitgegaan wordt dat de aanvallen door de Revolutionaire Garde werden gecoördineerd en door het regime in Teheran financieel werden gesteund.

Het EU-Parlement heeft al op 19 Januari 2023 in een motie geëist, dat de Garde, officieel bekend als „Korps van de Islamitische Revolutionaire Garde (IRGC)“ op de lijst van terroristische organisaties van de EU geplaatst moest worden. In de motie stelt het EU-Parlement o.a. vast:

„De IRGC, die samengesteld is uit de Basij-militie en de Quds-eenheid, de infanterie, de lucht- en wereldruimstrijdkrachten en de marine, speelt een hoofdrol bij de onderdrukking van oppositie in het binnenland en militaire activiteiten in het buitenland.“

„De IRGC, die zich als staat binnen een staat voordoet, controleert, volgens rapporten, zodoende twee derde van de Iraanse economie, waaronder participatie in de infrastructuur, in de petrochemie, in de financiële-, telecommunicatie-, automobiel- en zeevaart-economie, maar ook in zogenoemde Bonyads, omvangrijke ondernemingen, buiten de petrochemie en aan grote illegale witwasnetwerken.“

„De IRGC voert zowel op nationaal, als op regionaal vlak, terroristische acties uit, geeft er leiding aan of draagt eraan bij.“

„Het EU-Parlement maant de EU-Raad en de Lidstaten om de IRGC en de onder hen opererende strijdkrachten, waaronder de paramilitaire Basij-militie en de Quds-eenheid, op te nemen in de EU-lijst van terroristische bewegingen en hen alle werkzaamheden in de economische en financiële sector te verbieden, het gaat hierbij om ondernemingen en zakelijke bezigheden, waarin de IRGC of met hen in verbinding staande personen een rol spelen.“

„Alle landen, waarin de IRGC militaire-, economische-, of inlichtingenoperaties uitvoert, moeten hun betrekkingen met de IRGC beëindigen en verbieden.“