6 november 2023 – De dood van de 16-jarige Armita Geravand heeft wereldwijd voor verdriet en ontzetting gezorgd. Het schoolmeisje uit Teheran is het zoveelste slachtoffer van het vrouwenhatende regime in Iran. Mensenrechtenexperts van de VN roepen op om een einde te maken aan het beleid en de praktijken in Iran die neerkomen op volledige straffeloosheid voor genderspecifieke vervolging van vrouwen en meisjes.

Armita Geravand overleed op 28 oktober in een ziekenhuis in Teheran. Ze was begin oktober in coma geraakt nadat ze fysiek was mishandeld door de zogenaamde “zedenpolitie” van het regime.

Op 2 november hebben verschillende mensenrechtenexperts van de VN hun ontzetting uitgesproken over de dood van Armita Geravand en opgeroepen tot een onafhankelijk, snel en onpartijdig onderzoek naar haar dood.

“Vrouwen en meisjes zouden niet gestraft mogen worden voor het wel of niet dragen van een bepaald kledingstuk en al helemaal niet het risico mogen lopen daarvoor het leven te verliezen”, aldus de experts.

De experts (van links naar rechts op de foto) zijn onder andere:

  • Javaid Rehman, speciale VN-rapporteur voor de mensenrechtensituatie in Iran
  • Reem Alsalem, speciaal rapporteur van de VN voor geweld tegen vrouwen en meisjes
  • Morris Tidball-Binz, speciale VN-rapporteur voor buitengerechtelijke, standrechtelijke en willekeurige executies

De mensenrechtenexperts riepen op om een einde te maken aan “hardnekkig beleid en praktijken in Iran die neerkomen op totale straffeloosheid voor gendergerelateerde vervolging van vrouwen en meisjes”. Ze herhaalden hun bezorgdheid over het gebruik van buitensporig en onwettig geweld tegen vrouwen en meisjes die zich niet houden aan de opgelegde kledingvoorschriften. De sluiervoorschriften van het Iraanse regime zijn onverenigbaar met de principes van gendergelijkheid en andere fundamentele vrijheden.

“We zijn verbijsterd over de parallellen tussen de omstandigheden van de dood van Jina Mahsa Amini en meer recente sterfgevallen,” zeiden de experts. Het is zorgwekkend dat er in Iran geen onafhankelijk onderzoek is gedaan naar de moord op vrouwen en meisjes tijdens de landelijke protesten in het najaar van 2022.

De experts wezen op de toename van represailles tegen vrouwen die weigerden zich aan de voorgeschreven kledingvoorschriften te houden. Er waren “steeds meer meldingen van vrouwen die gerechtelijk vervolgd werden voor het overtreden van de kledingvoorschriften. Sommigen zijn hun baan kwijtgeraakt of tot gevangenisstraf veroordeeld, terwijl anderen tot dwangarbeid zijn veroordeeld.”

De experts riepen op tot het intrekken van bestaande genderdiscriminerende wetten in Iran, waaronder kledingvoorschriften. Alle voorschriften en procedures waarmee de kleding of het gedrag van vrouwen in het openbare of privéleven wordt gecontroleerd of gecontroleerd door de overheid, moeten worden afgeschaft.