20 december 2023 – Op 20 december executeerde het Iraanse regime Samira Sabzian, een kindbruid in de Qezel Hesar-gevangenis van Karaj.

Samira Sabzian is jarenlang het slachtoffer geweest van genderapartheid, een kinderhuwelijk en huiselijk geweld. Ze is een slachtoffer van het executieapparaat van een dictatoriaal en corrupt regime dat zichzelf alleen in leven heeft gehouden door middel van moord en intimidatie. De opperste leider van het regime, Ali Khamenei, en andere functionarissen van het Iraanse regime moeten verantwoordelijk worden gehouden voor deze misdaad.

Volgens rapporten zou de executie van Samira Sabzian plaatsvinden op 13 december, maar deze werd uitgesteld omdat de executie in het nieuws kwam en het maatschappelijk middenveld hierop reageerde.

Volgens mensenrechtenbronnen werd Samira Sabzian op 15-jarige leeftijd tot een huwelijk gedwongen. Volgens haar familieleden was ze het slachtoffer geworden van huiselijk geweld door haar echtgenoot.

In december 2014 werd ze gearresteerd in de stad Malard, in de provincie Teheran. Ze werd beschuldigd van de moord op haar man. Ze werd ter dood veroordeeld. Sindsdien werd ze vastgehouden in de Gharchak-gevangenis, Varamin. Mevrouw Sabzian was op het moment van haar arrestatie slechts 19 jaar oud.

Op het moment van de moord had Samira Sabzian twee kinderen. Sinds haar gevangenschap, die 10 jaar duurde, heeft ze haar kinderen niet meer gezien.

Ze ontmoette haar kinderen voor de laatste keer voordat de executie plaatsvond, wat de eerste ontmoeting met haar kinderen sinds 10 jaar was.

Sinds het begin van het huidige kalenderjaar zijn minstens twintig vrouwelijke gevangenen geëxecuteerd in gevangenissen van het Iraanse regime. Samira Sabzian is de 21e vrouw die dit jaar door het Iraanse regime wordt geëxecuteerd. Iran is nog steeds recordhouder van het hoogste aantal executies van vrouwen ter wereld.

Uit protest tegen de toenemende golf van executies in Iran heeft Rome Rally de executiegolf van Iran veroordeelt en roept op tot mondiale actie.

Mede naar aanleiding van de recente executie van Samira Sabziya, na tien jaar gevangenisstraf, werd op 20 december in Rome een demonstratie gehouden. Deze demonstratie is geïnitieerd door de mensenrechtenorganisatie Hands Off Cain.

Tijdens het protest werd de menigte toe gesproken door Emanuele Pozzolo (lid van de commissie Buitenlandse Zaken van het Italiaanse parlement) en Elisabetta Zamparutti, (mede-oprichter van Hands Off Cain). Emanuele Pozzolo uitte zijn dankbaarheid voor de voortdurende inspanningen voor vrijheid.

Pizzolo verklaarde: “We willen vanuit deze straten in Rome een belangrijke boodschap sturen naar degenen in dat gebouw. Ze moeten naar ons luisteren, ook al is het regime binnen Teheran is, net als alle dictators, bang voor de onvermijdelijke storm van vrijheid die Iran nadert.”

Elisabetta Zamparutti verklaarde: “Wij zijn hier om te zeggen: ‘Stop de executies!’ Met de executie van Samira heeft het Iraanse regime het afgelopen jaar ruim 820 personen geëxecuteerd, gemiddeld twee executies per dag. De executie van Samira was bijzonder verontrustend omdat ze op 15-jarige leeftijd tot een huwelijk werd gedwongen. Met de executie van Samira kwam het totale aantal geëxecuteerde vrouwen dit jaar op 21. De afgelopen jaren heeft het Iraanse regime 224 vrouwen geëxecuteerd.”

Uit protest tegen de executie van Samira Sabziyanfard en het toenemende aantal executies in Iran heeft het Italiaanse parlement een minuut stilte tijdens de officiële zitting van het Italiaanse parlement aangekondigd.

De toespraak van Emanuele Pozzolo, lid van de Commissie Buitenlandse Zaken van het Parlement

Ik vermoed dat Rome vanaf hier een krachtige waarschuwing aan Teheran zou moeten geven. Een krachtig signaal betekent een verenigd teken van de Nationale Assemblee om te zeggen dat de Iraanse overheid de gehele bevolking onder absolute gevangenisomstandigheden laat leven. Het gebrek aan vrijheid en de schending van de mensenrechten waartoe de mullahs en bewakers de mensen dagelijks dwingen, zijn niet langer acceptabel. We moeten ons niet langer laten intimideren door specifieke economische en geopolitieke belangen. We moeten de moed hebben om onze eigen principes en waarden niet te negeren. Wat er al jaren in Iran gebeurt, is niet langer acceptabel. Naar mijn mening moeten het parlement van Italië en ons land een weg wijzen voor het Westen, Europa en de vrije wereld waarin het Iraanse regime zijn volk, dat naar vrijheid verlangt, niet onder ongekende brutale repressie kan houden. Daarom ben ik van mening dat het Italiaanse parlement een krachtig signaal zou moeten geven om dergelijke kwesties aan te pakken. Een krachtig signaal voor vrijheid dat begint vanuit Rome en Teheran bereikt, zodat de mullahs begrijpen dat ze wat Europa, Italië en de vrije wereld betreft niet langer kunnen doorgaan zoals voorheen. Lang leve de vrijheid! Lang leve Iran! Lang leve het vrije Iran

Giorgio Mole – Vice-voorzitter van het Italiaanse parlement:

“In het licht van een nieuwe ramp en deze eindeloze barbaarsheid en dit onbeschaafde gezicht, loopt ons geweten over en kookt van wat u hebt gezegd. Vandaag heeft dit parlement met uw stem voor de zoveelste keer duidelijk tegen hen gesproken. De beste manier is om denk aan Samira en alle vrouwen die gedwongen zijn geweld te ondergaan, laten we een minuut stil zijn, zodat er een krachtig en duidelijk signaal kan klinken vanuit dit parlement, vanuit het Huis van Afgevaardigden, vanuit de Republiek Italië. Een krachtig nee tegen deze afgrond van wreedheid en onbeschaving.”