20 december 2023 – Vakbondsleden en mensenrechtenactivisten roepen op tot de onmiddellijke vrijlating van alle leraren, studenten en andere burgers die in Iran zijn gearresteerd omdat ze deelnamen aan vreedzame protesten.

Het regime in Teheran blijft leraren vervolgen die zich inzetten voor mensenrechten en sociale rechtvaardigheid. Leraren in Iran worden in toenemende mate getroffen door arrestaties, gevangenisstraffen en beroepsverboden. Hier volgen enkele voorbeelden:

In de Zuid-Iraanse stad Shiraz werden lerares Mojgan Bagheri en de leraren Mohammadali Zahmatkesh en Afshin Razmjoui op 20 november gearresteerd. In juni 2023 werden ze elk veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf. Het gerechtelijk apparaat van het regime beschuldigt de leraren ervan de staatsveiligheid in gevaar te brengen door hun werk voor de lerarenvakbond en hun deelname aan vreedzame burgerprotesten.

Tegelijkertijd werden lerares Zahra Esfandiari en leraar Abdolrazagh Amiri voor twee jaar onder huisarrest geplaatst in Shiraz. Ze waren ook veroordeeld door de rechterlijke macht omdat ze betrokken waren bij de lerarenvakbond en op het internet campagne voerden voor de rechten van leraren.

Leraren in Iran houden keer op keer protestbijeenkomsten. Ze eisen betere werkomstandigheden, eerlijke lonen en een einde aan discriminatie en onderdrukking op scholen. De protestbeweging houdt de corrupte dictatuur verantwoordelijk voor de verwaarlozing van de onderwijssector en de sociale onrechtvaardigheid in Iran.

Iraanse lerarenorganisaties hebben de internationale gemeenschap opnieuw opgeroepen campagne te voeren voor de vrijlating van alle leraren die in Iran gevangen zitten vanwege hun inzet voor sociale rechtvaardigheid en mensenrechten.

Education International (EI), de overkoepelende organisatie van ongeveer vierhonderd onderwijsvakbonden uit 170 landen, heeft het regime in Teheran al herhaaldelijk opgeroepen om alle gevangenen die vastzitten in verband met hun vakbondswerk onmiddellijk en onvoorwaardelijk vrij te laten. De EI eist ook de onmiddellijke vrijlating van alle leraren, studenten en andere burgers die zijn gearresteerd vanwege hun deelname aan de vreedzame protesten voor democratie.