Internationaal succes
Wij feliciteren alle politieke gevangenen – de families van het bloedbad van 1988 – en alle families van wie geliefden vermist, gevangen en gemarteld zijn tijdens de opstanden van het afgelopen decennium met het uitbrengen van deze resolutie.
We waarderen ook al onze vrijwilligers en dierbare vrienden die dag en nacht hebben gewerkt voor gerechtigheid om getuigenissen en documenten te verschaffen aan de VN-commissaris voor de mensenrechten en aan de secretaris-generaal van de VN.

De 70ste resolutie van de VN ter veroordeling van de mensenrechtenschendingen in Iran is door de Algemene Vergadering aangenomen.

SMV: De misdaden van het regime moeten worden voorgelegd aan de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties en de leiders moeten voor de rechter verschijnen. Hun straffeloosheid moedigt verdere executies, martelingen en oorlogszucht aan.

Op 19 december 2023 werd de 70e resolutie, die de schending van de mensenrechten door het religieuze fascisme dat Iran regeert veroordeelt, door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties met een meerderheid van stemmen aangenomen. De pogingen van de bondgenoten van het regime en andere mensenrechtenschenders om de aanname van deze resolutie te voorkomen, bleken vruchteloos.

Hoewel deze resolutie slechts een deel van de vele misdaden van het regime weerspiegelt, betekent het een wereldwijde consensus tegen een regime dat het minste respect heeft voor de erkende principes en normen van de mensenrechten en deze voortdurend en ernstig schendt.

Momenteel is in Iran een regime van executie en genocide aan de macht, dat voortdurend alle artikelen van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens schendt. Gebruikmakend van de gruwelijke oorlog in het Midden-Oosten heeft het regime het aantal executies opgevoerd. Sinds het begin van de oorlog op 7 oktober 2023 zijn er 245 executies geregistreerd en in november 120 executies, waaronder politieke gevangenen en helden van de opstand.

Onder het bewind van de moellahs kent Iran het breedste scala aan permanente en geïnstitutionaliseerde onderdrukking van vrouwen, waaronder geweld en discriminatie, het opleggen van een verplichte hijab en het doden van meisjes vanwege een ongepaste hijab.

De internationale gemeenschap moet het klerikale regime verdrijven en het dossier van de mensenrechtenramp in Iran voorleggen aan de VN-Veiligheidsraad door een standvastig beleid te voeren. De leiders van het regime moeten berecht worden voor hun vier decennia durende misdaden tegen de menselijkheid en genocide. De straffeloosheid van deze misdadigers moedigt de executie, massamoord, marteling, oorlogszucht en terrorisme van het regime verder aan.

In plaats van dit wrede regime te paaien, zou de wereldgemeenschap de politieke en economische relaties met het regime moeten opschorten totdat er een einde komt aan het martelen en executeren van gevangenen en het afslachten van demonstranten.