24 december 2023 – We roepen de Verenigde Naties, relevante organen, de Europese Unie en de lidstaten nogmaals op om dringend actie te ondernemen om de executiemachine en het bloedbad door het Iraanse regime te stoppen en de levens van duizenden gevangenen in de dodencel te redden. SMV roept ook op tot een bezoek van een internationale onderzoeksmissie aan Iraanse gevangenissen en ontmoetingen met gevangenen, met name die in de dodencel en politieke gevangenen.

Schokkende bekentenis van een parlementsvertegenwoordiger aan 1000-2000 dodencellen in DelfanIn de afgelopen 30 dagen (Iraanse maand Azar) heeft het Iraanse regime ten minste 102 gevangenen geëxecuteerd om angst en terreur te creëren om de groeiende protesten en opstanden van het Iraanse volk het hoofd te bieden. Dit is de tweede achtereenvolgende Iraanse maand waarin het aantal criminele executies de 100 overschrijdt. In de vorige Iraanse maand (Aban) bedroeg het aantal geregistreerde executies maar liefst 106. Het werkelijke aantal executies ligt echter hoger.

Onder de geëxecuteerde gevangenen in Azar bevonden zich een aantal politieke gevangenen, soennitische landgenoten, gevangenen van de opstanden van 2019 en 2022 en opstandige jongeren. Onder de geëxecuteerde gevangenen bevonden zich ten minste 21 Baluch-landgenoten, twee gevangenen die op het moment van de misdaad jonger waren dan 18 jaar en één atleet (derde plaats in Azië in woestijnlopen).

Op zaterdag 23 december werden twee gevangenen genaamd Karamollah Lorestani en Hossein Papi opgehangen in de centrale gevangenis van Khorramabad. Op donderdag 21 december werd Mohammad Saleh Emami opgehangen in de gevangenis van Tayabad en Mojtaba Ayyami in de centrale gevangenis van Qom. Op 20 december werden, naast de gevangenen die in de vorige verklaring waren aangekondigd, twee gevangenen opgehangen in de centrale gevangenis van Ardabil door de rechterlijke macht van het regime.

Ondertussen zei Yahya Ebrahimi, een parlementsvertegenwoordiger van de stad Delfan met een bevolking van 150.000: “Duizend tot tweeduizend van onze landgenoten in de stad Delfan zijn ter dood veroordeeld en bevinden zich in de executiefase. … Ik heb er zelf van neem het de functionarissen kwalijk dat wij de afgelopen 44 jaar de voorwaarden voor misdaad en de basis voor deze executies hebben gecreëerd.” De officier van justitie van Delfan, Younes Azadpour, die doodsbang was voor de onthulling van dit cijfer, zei tegen het persbureau Tasnim dat is aangesloten bij de terroristische Quds Force: “Ebrahimi heeft de statistieken van druggerelateerde doodvonnissen in deze stad vermeld door anderen te citeren, wat geen officiële statistiek is.”