Volgelingen van Jezus Christus en de Heilige Maria,

Liefhebbers van vrijheid, broederschap en vrede over de hele wereld!

Vrolijk Kerstfeest! Gefeliciteerd met de vreugdevolle en gezegende geboorte van Jezus, zoon van de heilige Maria.

Heil aan de Profeet die zich verzette tegen de Farizeeën en weigerde een compromis met hen te sluiten. Hij spoorde zijn metgezellen en rebellen aan om mededogen en vergevingsgezindheid jegens elkaar en hun volk te omarmen. Hij predikte: “Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf.”

Christus werd gekozen om de woorden “zij die hongeren en dorsten naar gerechtigheid” te vervullen. (Matteüs 5:6)

Vandaag de dag is Zijn geboorteplaats doordrenkt van bloed en verdriet. Het monster van religieus fascisme ontsteekt de oorlogsvlammen in het Midden-Oosten om vast te houden aan zijn decadente macht. Onschuldige levens worden opgeofferd en onze jeugd wacht de galg, de ene groep na de andere, in steden door heel Iran. Aanhangers van andere geloven worden onderdrukt, terwijl het volk van Iran wegkwijnt in armoede en honger door meedogenloze plundering.

De oorlog en onderdrukking door de moellahs weerspiegelt een beknopte geschiedenis, die teruggaat van Nimrud en Farao tot de geweldplegers tegen Jezus Christus.

Onze grote profeten, van Abraham tot Mozes, Jezus en Mohammed, brachten allemaal één boodschap: de mensheid bevrijden van de ketenen van onwetendheid, bijgeloof, tirannie en uitbuiting. Mogen de vrede en zegeningen van God met hen zijn.

Moge de niet aflatende strijd en opoffering van hen die streven naar rechtvaardigheid leiden tot de permanente uitroeiing van de aanjager van oorlog en terrorisme: de religieuze dictatuur in Iran.

Moge vrede en vrijheid de naties van het Midden-Oosten omhullen. Zoals geschreven staat in de Psalmen van David: “Hoe goed en aangenaam is het wanneer Gods volk in eenheid samenleeft!” (Psalmen van David, Psalm 133:1, 3)

Onze gelukwensen voor het nieuwe jaar 2024 en hoop op vernieuwing van de wereld en het opgaan van de zon van vrijheid, liefde en vrijgevigheid.

Vrede zij met Jezus Christus.