Terechtstellingen dreigen: Doodvonnissen wegens deelname aan burgerprotesten in Iran

Mensenrechtenorganisaties zetten zich ervoor in dat alle, door de justitiële overheid in Iran uitgesproken doodvonnissen tegen demonstranten, worden vernietigd. Alle gevangenen, die alleen wegens hun deelname aan de burgerprotesten worden vastgehouden, moeten onmiddellijk worden vrij gelaten. Volgens berichten van Iraanse mensenrechtenverdedigers heeft het opperste gerechtshof in Iran de doodvonnissen tegen drie jonge mannen, die in november 2019 deelnamen aan demonstraties tegen de dictatuur, eind juni bekrachtigd.

2020-07-05T10:08:50+01:005 juli 2020|

Dringende oproep om de executies van gevangengenomen demonstranten in Iran te stoppen

SMV dringt er bij de internationale gemeenschap, met name de secretaris-generaal van de Verenigde Naties en andere mensenrechtenorganisaties, op aan om onmiddellijk in te grijpen om de executies te stoppen, de vrijlating van de gevangenen veilig te stellen en een grote humanitaire ramp in Iran te voorkomen.

2020-06-28T15:28:49+01:0028 juni 2020|

Vervolging van mensenrechtenverdedigers in Iran gaat maar door

26 juni 2020 - In Iran betalen mensenrechtenverdedigers een hoge prijs voor hun moed. Ze worden door het regime met grote hardvochtigheid vervolgd. In juni werden in verschillende Iraanse steden verscheidene mensenrechtenactivisten gearresteerd. Te midden van de corona-crisis oefent het regime in Iran een brute repressie uit om critici van het regime te intimideren en demonstraties van burgers te verhinderen.

2020-06-28T15:29:47+01:0028 juni 2020|

VN Mensenrechtenraad verlengt het mandaat voor het internationale toezicht op de mensenrechtensituatie in Iran

23 juni 2020 - Het mandaat van de speciale VN-vertegenwoordiger voor de mensenrechten in Iran is met een jaar verlengd. Mensenrechtenorganisaties uit de gehele wereld hebben zich daarvoor ingezet. Op 22 juni heeft de VN-Mensenrechtenraad in Genève een resolutie aangenomen waarmee het mandaat van de speciale VN- vertegenwoordiger voor de mensenrechten in Iran met een jaar is verlengd. Daarmee geldt Iran als een land waar de mensenrechtensituatie extreem slecht is en een voortdurend internationaal toezicht noodzakelijk maakt.

2020-06-24T00:22:21+01:0024 juni 2020|

Nobelprijswinnaars veroordelen de arrestatie van Iraanse studenten

Negen Nobelprijswinnaars hebben gezamenlijk een brief geschreven aan de Hoge Commissaris voor Mensenrechten van de Verenigde Naties, Michelle Bachelet, over de arrestatie van twee briljante Iraanse studenten. Ze zeggen dat deze actie van de moellahs de weg baant voor wijdverspreide en wrede onderdrukking van studenten en dissidenten, als de corona-crisis voorbij is, omdat het regime bevreesd is voor een volgende opstand.

2020-06-23T19:41:51+01:0023 juni 2020|

Corona-epidemie in Iran: politieke gevangenen in gevaar

19 juni 2020 - Ondanks de hernieuwde toename van corona-infecties in Iran weigert het regime van Teheran politieke gevangenen vrij te laten, ook al lopen ze bijzonder risico vanwege hun leeftijd of eerdere ziekten. Iran beleeft momenteel een tweede golf van de corona-epidemie. Vooral gevangenen in de overbevolkte gevangenissen worden zwaar getroffen

2020-06-23T21:10:01+01:0019 juni 2020|

Demonstranten gedood bij protesten in Iran: Amnesty International eist gerechtigheid voor de slachtoffers

Een nieuw rapport van Amnesty International zegt dat het dodelijke geweld tegen demonstranten in Iran in november 2019 ongerechtvaardigd en onwettig was. Amnesty: "Het feit dat zoveel mensen die geen enkele bedreiging vormden werden neergeschoten, bewijst de wreedheid van de veiligheidstroepen bij hun illegale moordpartij."

2020-06-23T21:23:01+01:0015 juni 2020|

Vervolging van christenen in Iran: verdere arrestaties

14 juni 2020 - De vervolgingscampagne tegen christenen in Iran gaat door. Ook al is de corona-epidemie wijdverbreid in Iraanse gevangenissen, christenen worden keer op keer gearresteerd vanwege hun overtuiging en lopen daarom het acute risico besmet te raken met het Coronavirus.

2020-06-23T20:58:05+01:0014 juni 2020|

Willekeurige rechtspraak in Iran: activist voor vrouwenrechten gestraft met langdurige gevangenisstraf

12 juni 2020 - Mensenrechtenorganisaties roepen op tot de onmiddellijke vrijlating van alle gevangenen die in Iran gevangen zijn gezet voor hun strijd voor vrouwenrechten. De wereldgemeenschap moet vrouwen die in Iran worden vervolgd krachtig steunen bij het bestrijden van discriminatie en schendingen van de mensenrechten.

2020-06-23T21:02:45+01:0012 juni 2020|

Rapporteur zonder Grenzen (RSF): Aangifte gedaan tegen Iraanse functionaris van het regime wegens misdaden tegen de menselijkheid

De vroegere Iraanse rechter Gholamreza Mansouri wordt verantwoordelijk gehouden voor willekeurige arrestatie, detentie, marteling en vervolging van minstens 20 journalisten (vrouwen, zowel als mannen) in Iran. De organisatie Rapporteur zonder Grenzen (RSF), die zich wereldwijd inzet voor de vrijheid van berichtgeving, heeft bij de procureur-generaal van het Bundesgerichtshof in Karlsruhe aangifte gedaan tegen de vroegere rechter Gholamreza Mansouri.

2020-06-23T19:00:03+01:0010 juni 2020|