Projecten

Feitenblad – Arbeid in Iran

Terwijl Iran beschikt over een vakkundig en goed opgeleid arbeiderspotentieel, worden arbeiders geconfronteerd met ernstige rechtenschendingen. Onafhankelijke vakbonden worden niet erkend, vakbondsleiders en activisten worden gevangen gezet en er is sprake van wijdverbreide kinderarbeid, uitbuiting van migranten en discriminatie van vrouwen en minderheden.

2021-05-09T22:15:40+01:009 mei 2021|

Campagne voor herdenking martelaren van massamoorden van 1988 Videoconferentie Oproep aan de VN voor gerechtigheid en berechting van de daders van massamoorden in Iran

25 augustus 2020 - Overlevenden, getuigen en experts vernieuwen de oproep tot onderzoek naar het bloedbad van 1988 in Iran. De Beweging “Campagne voor Gerechtigheid” roept online de VN op om onderzoek te doen naar het bloedbad van 1988 in Iran Advocacy Movement Campaign organiseerde een virtuele conferentie over wat wel de "ergste misdaad van de Islamitische Republiek" en de meest flagrante misdaad tegen de menselijkheid in de decennia na de Holocaust wordt genoemd.

2020-09-02T14:15:34+01:002 september 2020|

Oproep voor donaties: LEVENS REDDEN

Iran: schendingen van de mensenrechten midden in de coronacrisis, Laat politieke gevangenen vrij! Verdedig het recht op gezondheid! Beste vrienden, Allereerst willen we iedereen bedanken die ons mensenrechtenwerk steunt. Samen met u bieden we effectieve hulp aan slachtoffers van vervolging en schendingen van de mensenrechten in Iran.

2020-06-24T20:24:34+01:005 april 2020|

Strijd voor Mensenrechten en Vrijheid in Iran

Stichting voor Mensenrechten Vrienden houdt zich al jaren actief bezig met het beschermen van mensenrechten in Iran. Zo zetten wij ons in voor de vrijlating van onschuldige gegevenen en voor het stopzetten van folteringen en executies. Met uw steun hebben wij al successen.

2020-09-06T22:58:42+01:0014 november 2019|

Wij kunnen allemaal een deel van de campagne zijn, door de stem te zijn van hen die geen stem hebben

Iran onder de heerschappij van de geestelijken is een grote gevangenis voor alle Iraniërs, in het bijzonder voor de Christenen. De Bijbel drukken in het Perzisch is verboden. De kinderen van Christen geworden moslims worden geweigerd bij inschrijving aan scholen. Onder de mullahs zijn veel Christelijke voorgangers vermoord. Veel Christenen, Joden en Bahaï’s zijn gedwongen, Iran te verlaten.

2020-09-07T06:51:36+01:0022 oktober 2019|

SMV toont zich solidair met de slachtoffers van de overstromingen in Iran

Opnieuw zijn grote gebieden in Iran getroffen door verwoestende overstromingen, met name de provincies Khouzestan, Lorestan en Ilam, en de situatie in de noordelijke gebieden, in de provincie Golestan en in steden als Agh-Ghola en Gomishan is nog steeds kritiek. De misdadige en corrupte moellahs die het land regeren hebben niets gedaan tegen de rampzalige gevolgen van de overstromingen, ondanks dat er zware regenval voorspeld was in deze gebieden.

2020-09-06T22:48:38+01:0028 april 2019|

Internationale demonstraties m.b.t. de toestand in Iran: Mensenrechten verdedigen! Executies stoppen! Solidariteit met de Burgerprotesten voor Vrijheid!

3 September 2018-De in Iran aan de macht zijnde dictatuur behoort tot de ergste mensenrechten-schenders in de wereld. Mensenrechtenschendingen zijn de instrumenten van het terroristische  regime tegen de bevolking. Daarvan getuigt in het bijzonder de wrede onderdrukking van de huidige burgerprotesten voor vrijheid in Iran

2020-08-31T11:51:22+01:0010 september 2018|

Dringende Oproep om het Vernietigen van de Graven van de Slachtoffers van de Massamoord in 1988 te voorkomen

SMV heeft er bij de Secretaris-Generaal van de VN, de VN-Veiligheidsraad, de Raad voor de Mensenrechten van de VN, de Hoge Commissaris van de VN voor Mensenrechten en de Internationale Organisaties die staan voor de bescherming van mensenrechten, op aangedrongen, onmiddellijk actie te ondernemen om de Iraanse regering af te houden van het vernietigen van de graven van de slachtoffers van de massamoord in 1988 in Iran en van het weghalen van alle sporen van die massamoord door het gehele land, met name in Ahvaz.

2020-09-06T22:46:27+01:004 augustus 2018|
Ga naar de bovenkant