Donatie Formulieren

Ja, ik help mee
  E-mailadres gebruiken we om je donatie te bevestigen of als er iets mis is gegaan met de betaling.

  *Velden zijn verplicht om de incasso uit te kunnen voeren.


  Gebruik persoonlijke gegevens

  Stichting voor Mensenrechten Vrienden gaat vertrouwelijk om met je persoonlijke gegevens. We gebruiken ze om je te informeren over ons werk, voor fondsenwerving en klantonderzoek.

  SMV ANBI status

  Stichting voor Mensenrechten Vrienden (SMV) heeft een ANBI status, wat inhoudt dat wij een door de Belastingdienst erkende ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ zijn. Deze status stelt als eis dat de stichting zich voor ten minste 90% inzet voor het algemeen nut.

  Stichting voor Mensenrechten Vrienden (SMV) heeft een ANBI status, wat inhoudt dat wij een door de Belastingdienst erkende ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ zijn. Deze status stelt als eis dat de stichting zich voor ten minste 90% inzet voor het algemeen nut.

  • Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.
  • Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen.
  • Een ANBI komt in aanmerking voor teruggaaf van belasting.
  • Vrijwilligers die voor een ANBI werken, doen daarmee onder bepaalde voorwaarden een gift aan een ANBI.
  • Donateurs van een ANBI mogen onder voorwaarden hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
  • Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt dat vanaf 1 januari 2012 een extra giftenaftrek.
  ANBI dossiernummer: 22530
  Fiscaal-nummer: 813281155
  Incassant ID: NL51ZZZ390842490000
  ING Bank: NL86INGB0004925296 BIC: INGBNL2A
  SNS Bank: NL13SNSB0937569720 BIC: SNSBNL2A