Donatie Formulieren

Ja, ik help mee

Gebruik persoonlijke gegevens

Stichting voor Mensenrechten Vrienden gaat vertrouwelijk om met je persoonlijke gegevens. We gebruiken ze om je te informeren over ons werk, voor fondsenwerving en klantonderzoek.

SMV ANBI status

Stichting voor Mensenrechten Vrienden (SMV) heeft een ANBI status, wat inhoudt dat wij een door de Belastingdienst erkende ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ zijn. Deze status stelt als eis dat de stichting zich voor ten minste 90% inzet voor het algemeen nut.

Stichting voor Mensenrechten Vrienden (SMV) heeft een ANBI status, wat inhoudt dat wij een door de Belastingdienst erkende ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ zijn. Deze status stelt als eis dat de stichting zich voor ten minste 90% inzet voor het algemeen nut.

  • Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.
  • Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen.
  • Een ANBI komt in aanmerking voor teruggaaf van belasting.
  • Vrijwilligers die voor een ANBI werken, doen daarmee onder bepaalde voorwaarden een gift aan een ANBI.
  • Donateurs van een ANBI mogen onder voorwaarden hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
  • Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt dat vanaf 1 januari 2012 een extra giftenaftrek.
ANBI dossiernummer: 22530
Fiscaal-nummer: 813281155
Incassant ID: NL51ZZZ390842490000
ING Bank: NL86INGB0004925296 BIC: INGBNL2A
SNS Bank: NL13SNSB0937569720 BIC: SNSBNL2A