Oproep voor donaties: LEVENS REDDEN

Lees meer >>

Schilderij

De heer W. v. S. uit Haarlem, een van onze gewaardeerde vrienden, heeft naar aanleiding van de vreselijkemensenrechtensituatie in Iran een schilderij gemaakt en dat aan ons geschonken.

Lees meer >>

Schilderij

HULPACTIE voor gevangenen, die gevaar lopen door het Corona-virus in Iran

Tijdens de wrede onderdrukking van de burgerprotesten in november 2019, in 191 steden van Iran, werden meer dan 1500 vreedzaam demonstrerende mensen door de milities van het regime gedood en meer dan 12000 gearresteerd, dit leidde tot een uitbreiding van het toch al grote aantal gevangenen. Onder de in Iran aan de macht zijnde onmenselijke moellahs, wegens het achterhouden van de feiten en vanwege de grote corruptie, heeft het corona-virus zich in het land tot een onvoorstelbare menselijke catastrofe ontwikkeld, in het bijzonder voor de mensen, die in de gevangenissen van het regime verblijven.

Lees meer >>

Urgent actie: Gharchak gevangenis

Gharchak Gevangenis

Lees meer >>

Strijd voor Mensenrechten en Vrijheid in Iran

Lees meer >>

Wij kunnen allemaal een deel van de campagne zijn, door de stem te zijn van hen die geen stem hebben

Lees meer >>

SMV toont zich solidair met de slachtoffers van de overstromingen in Iran

Lees meer >>

Dringende Oproep om het Vernietigen van de Graven van de Slachtoffers van de Massamoord in 1988 te voorkomen

SMV heeft er bij de Secretaris-Generaal van de VN, de VN-Veiligheidsraad, de Raad voor de Mensenrechten van de VN, de Hoge Commissaris van de VN voor Mensenrechten en de Internationale Organisaties die staan voor de bescherming van mensenrechten, op aangedrongen, onmiddellijk actie te ondernemen om de Iraanse regering af te houden van het vernietigen van de graven van de slachtoffers van de massamoord in 1988 in Iran en van het weghalen van alle sporen van die massamoord door het gehele land, met name in Ahvaz.

Lees meer >>

Civil Society vraagt de VN een commissie in te stellen die onderzoek gaat doen naar de massale executies in 1988

Op 1 februari 2018 werden tijdens een zitting van Civil Society in Genève getuigen en juridische deskundigen gehoord en werd een aanklacht geformuleerd aangaande de massale executies van politieke gevangenen in Iran in 1988. Het was de eerste zitting van ngo’s in Genève aangaande een dergelijke zaak, en de VN werd opgeroepen onmiddellijk actie te ondernemen inzake de huidige golf van massale arrestaties en moorden in Iraanse gevangenissen na de recente protesten tegen de regering.

Lees meer >>

Geef Maryam de kans om te leven en de kinderen van Iran te redden

Ik wil een Iran zonder executies en zonder marteling, een Iran waar mijn dochter Sara en alle anders dochters een beter leven kunnen leiden. Ik geloof dat alle weldenkende mensen de plicht heeft om de tirannie in hun tijd aan de kaak te stellen en zich in te spannen daarin verandering te brengen..

Lees meer >>