ANBI 2018

Jaarverslag 2018 - In 2018 was het precies 70 jaar geleden dat de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens werd uitgegeven, een baanbrekend document waarin de onvervreemdbare rechten van ieder mens vastgelegd zijn. Het Iraanse volk moet het stellen zonder zelfs de meest basale rechten vanwege de afschuwelijke mensenrechtenschendingen waaraan het heersende regime van geestelijken zich schuldig maakt.