Europarlementsleden doen beroep op Irak om de 7 gijzelaars uit Kamp Ashraf onmiddellijk vrij te laten

Straatsburg - Tijdens een conferentie in Straatsburg op woensdag 11 september hebben leden van het Europarlement van verschillende politieke groeperingen gepleit voor een onafhankelijk onderzoek naar de massa-executie van Iraanse dissidenten in Kamp Ashraf op 1 september 2013. Er werd een oproep gedaan om verdere financiële steun van de EU aan Irak te koppelen aan het initiëren van een onderzoek en het geven van garanties voor de bescherming en de veiligheid van Iraanse vluchtelingen.