10 december: Internationale Dag van de Mensenrechten

Duitse Bondspresident Christian Wulff: "Waar we schendingen van de mensenrechten zien, mogen we onze ogen niet sluiten maar moeten we vastbesloten optreden." Op 10 december is de jaarlijkse Internationale Dag van de Mensenrechten. Hierbij wordt de Universele Verklaring van de rechten van de mens herdacht, die op 10 december 1948 door de Algemene Vergadering van de Verenigde naties werd aangenomen. Dit jaar is het motto van de Internationale Dag van de Mensenrechten "verdedigen van de mensenrechten - optreden om discriminatie te beëindigen."