Tentoonstelling en conferentie Parijs: gerechtigheid voor slachtoffers massamoord 1988 in Iran

30 november 2017-door het Comité voor Mensenrechten in Iran en het Comité van Franse Burgemeesters voor een Democratisch Iran.  Een aantal bekende politici, advocaten en een groot aantal volksvertegenwoordigers in Frankrijk namen aan de conferentie deel en hielden hun toespraken, waarin ze de VN, regeringen over de hele wereld en belanghebbende justitie autoriteiten opriepen tot een gepaste reactie op deze “misdaad tegen de menselijkheid’, die jarenlang was vergeten, maar die recentelijk in Iran en op internationaal niveau weer aan de orde kwam. 

2020-08-28T15:40:34+01:0014 december 2017|

Internationale Dag van de Mensenrechten: erbarmelijke toestand van de mensenrechten in Iran

10 december 2016-Conferentie in het Europees Parlement: parlementariërs en mensenrechtenactivisten doen een beroep op de EU om zonder compromissen op te komen ​​voor de Europese beginselen en de mensenrechten en niet werkeloos toe te kijken bij de barbaarsheid van het Iraanse regime.

 
2020-08-31T11:07:01+01:0014 december 2016|

Conferentie in Parijs: Stop executies in Iran! Nee tegen de doodstraf!

  12 oktober 2015 - Tijdens de conferentie werd een onmiddellijke stopzetting van de executies en het afschaffen van de doodstraf in Iran geëist. Iraanse ballingen deden een oproep om degenen die verantwoordelijk zijn voor de massa-executies in Iran onder internationaal recht te vervolgen. Het regime in Teheran breekt door hun martel- en executiepraktijken systematisch alle wereldwijd geldende mensenrechtenverdragen, die ook door Iran zijn ondertekend.

2020-09-08T09:18:03+01:0022 oktober 2015|

Conferentie in Genève: bekende mensenrechtendeskundigen eisen medische hulp voor Iraanse vluchtelingen in Irak

 24 februari 2015 Mensenrechtendeskundigen: "In Camp Liberty moeten 907 personen, waarvan 245 vrouwen, dringend  medisch behandeld worden. Van hen wachten er 117 al sinds 2012 op medische zorg. De medische blokkade heeft al meer dan 20 mensen het leven gekost

2020-09-09T13:23:08+01:008 maart 2015|

Verenigde Naties – Genève: campagne voor bescherming van Iraanse vluchtelingen in Irak

29 september 2014 - Conferentie in Genève: mensenrechtenactivisten herinneren aan het bloedbad van september 2013, waarbij 52 Iraanse vluchtelingen door Iraakse militairen werden vermoord. Ze waarschuwen ervoor dat zo'n 3.000 Iraanse ballingen in Camp Liberty bij Bagdad zijn blootgesteld  aan soortgelijke bedreigingen.

2020-09-10T16:43:03+01:001 oktober 2014|

Conferentie in Genève: mensenrechtenactivisten eisen bescherming van VN-troepen voor Iraanse asielzoekers in Irak

19 augustus 2014 -  Actie bij de VN: de politieke vluchtelingen uit Camp Liberty moeten onmiddellijk worden geëvacueerd naar Europa of de VS. Tot dan moet het internationale beschermingsleger van de Verenigde Naties zorgen voor hun veiligheid in Irak en een eind maken  aan de represailles.
Op initiatief van mensenrechtenorganisaties werd op 13 augustus een conferentie gehouden in het Europese hoofdkwartier van de Verenigde Naties in Genève, waarbij mensenrechtenexperts en deskundigen in internationaal recht ...

2020-09-11T08:54:55+01:0020 augustus 2014|

Conferentie ‘Bescherming van Liberty’ – Geloof in Standvastigheid

20 april 2013, Den Haag - Op zaterdag 20 april jongstleden werd onder de schaduw van het Vredespaleis in Den Haag een conferentie georganiseerd ten behoeve van de bescherming van bewoners van Camp Liberty. Daar verblijven, onder mensonterende omstandigheden, 3000 Iraanse vluchtelingen in afwachting van hun vertrek naar derde landen. Een deel van deze vluchtelingen verblijft in de oorspronkelijke verblijfplaats Camp Ashraf.

2020-09-30T16:17:24+01:0010 mei 2013|

Conferenties in Genève: campagne voor de bescherming van de Iraanse asielzoekers in Irak door de VN

Op 27 en 28 februari vond en in Geneve twee conferenties plaats over de situatie van de Iraanse asielzoekers die worden vastgehouden in Camp Liberty in Irak. Bij de deelnemers waren mensenrechtenactivisten, parlementariërs en politici die uit verschillende landen en vertegenwoordigers van de Iraanse democratische beweging. Zij riepen de VN op om dringende maatregelen te nemen om de bescherming van meer dan 3.000 Iraanse politieke vluchtelingen in Camp Liberty tegen verdere terreuraanslagen te garanderen.

2020-09-29T14:45:18+01:003 maart 2013|

Den Haag: conferentie eist bescherming voor de Iraanse asielzoekers in Camp Liberty

30 oktober 2012 - Parlementariërs en juridische deskundigen in volkenrecht eisen dat Camp Liberty officieel wordt erkend als vluchtelingenkamp onder VN-bescherming. De VN moeten ervoor zorgen dat de Iraanse ballingen in overeenstemming met de van toepassing zijnde internationale humanitaire regels behandeld worden. Door middel van een conferentie hebben parlementariërs en juristen op 30 oktober in Den Haag de aandacht gevraagd voor de noodsituatie van de Iraanse asielzoekers in Kamp Ashraf en Camp Liberty in Irak.

2020-09-27T23:06:08+01:0013 november 2012|

Europarlement wil internationale steun voor de Iraanse asielzoekers in Irak

9 oktober 2012 - Het schenden van de mensenrechten van de Iraanse ballingen in Camp Liberty moet ophouden, de internationaal aanvaarde humanitaire regels moeten gerespecteerd worden. Tijdens een conferentie over de situatie van de Iraanse asielzoekers in Ashraf en Camp Liberty in Irak hebben Europarlementariërs op 3 oktober een oproep gedaan aan de internationale gemeenschap om in te grijpen, zodat er een eind komt aan het schenden van de mensenrechten van de Iraanse ballingen daar.

2020-09-27T12:25:53+01:0016 oktober 2012|
Ga naar de bovenkant