Conferentie ‘Bescherming van Liberty’ – Geloof in Standvastigheid

20 april 2013, Den Haag - Op zaterdag 20 april jongstleden werd onder de schaduw van het Vredespaleis in Den Haag een conferentie georganiseerd ten behoeve van de bescherming van bewoners van Camp Liberty. Daar verblijven, onder mensonterende omstandigheden, 3000 Iraanse vluchtelingen in afwachting van hun vertrek naar derde landen. Een deel van deze vluchtelingen verblijft in de oorspronkelijke verblijfplaats Camp Ashraf.