Dominee Kazemeini Borujerdi steeds meer onder druk gezet

De druk op de gedetineerde dominee Kazemeini Borujerdi wordt geïntensiveerd. De speciale inlichtingendienst voor geestelijken probeert hem te dwingen het op te geven.
Naast het feit dat hij herhaaldelijk vanuit de Evin gevangenis in Teheran naar de martelkamers van Za'faranieh (Noord-Teheran) moest komen om daar ondervraagd te worden, is ook zijn familie het mikpunt van vervolging, dagvaarding en verhoor.