Een gevangen gezette Dervish lijdt aan hartkwalen.

 Er zijn berichten binnen gekomen over de toestand van de gevangen dervish Moshtava Daneshju in de Evingevangenis die er op wijzen dat hij door hartkwalen en gebrek aan ziekenzorg achteruit gaat.