265 leden van het Europees Parlement veroordelen de executies en de mensenrechtenschendingen in Iran

6 juli 2017 - In een boven de partijen staande verklaring worden de EU en haar lidstaten nadrukkelijk opgeroepen om verbeteringen te eisen van de mensenrechtensituatie en een moratorium op de executies in Iran. In de afgelopen vier jaar was Iran in vergelijking met het bevolkingsaantal wereldwijd het land met het hoogste aantal executies.