Leraren in Iran waarschuwen voor de dreiging van gevangenschap

 25 mei 2016-Een leider van de vakbond voor leraren in Iran heeft gewaarschuwd voor een intensievere campagne van treiteren en gevangenzetten tegen leden van de leraren vakbond door het regiem in Iran.

Hashem Khastar, wonend in Mashad in noordoost Iran, heeft aan de BBC verteld dat er hongerstakingen zijn georganiseerd als protest tegen gevangenzetting en het negeren van mensenrechten.

De BBC heeft in het rapport, dat op dinsdag 24 mei werd gepubliceerd, gezegd dat:  “de heer Khastar, van de leraren vakbond in Khrasan Razavi provincie, heeft verklaard dat hij drie keer gevangen heeft gezeten.”