Camp Liberty: humanitaire crisis en intimidatie van asielzoekers

25 januari 2013 - Europarlementariër vraagt de Europese Unie om zich effectief in te zetten voor de mensenrechten van de Iraanse ballingen in Irak. De Italiaanse Europarlementariër Oreste Rossi heeft in de plenaire vergadering van het Europees Parlement op 17 januari gewezen op de humanitaire crisis in Camp Liberty bij Bagdad, waar meer dan 3.000 Iraanse asielzoekers worden vastgehouden. Hij deed een beroep op de EU-gevolmachtigde buitenlands beleid, Catherine Ashton, om ervoor te pleiten dat Camp Liberty officieel erkend wordt als vluchtelingenkamp van de VN vluchtelingenorganisatie en dat er een eind gemaakt wordt aan het schenden van de mensenrechten van de Iraanse ballingen die daar wonen.